Abi Ukrainale

01.03 asus Eestist Ukraina poole teele üks Soomest oksjonilt ostetud kiirabiauto, mis oli erinevate isikute ja ettevõtete toel ka täidetud erineva meditsiinivarustusega. Nimelt on kõige muu kõrval on Ukrainas puudu meditsiinivahenditest ning kiirabiautodest. See lugu näitab, millise kiirusega on inimesed kriitilistel hetkedel võimelised kokku panema pead, õlad ja ressursi. Auto ostmiseks, komplekteerimiseks ja stardivalmis panekuks Eestist, koos vajamineva dokumentatsiooniga, kulus ca 48h. See juhtus Toompea malevkonna liikmete ja Tallinna Vanalinna Rotary klubi vendade ühiste jõupingutuste toel. Rotary klubi võttis initsiatiivi väga tõsiselt ja juba on plaanis veel nelja auto saatmine lähiajal.

Sõbrad, tahan tänada nii Rotary vendi ja ka meie malevkonna liikmeid kpt Raagi ja ltn Lehtmetsa, et see kiirelt teoks saaks. Siinkohal tahan ka rõhutada seda, õige koht on oma abi anda sinna, kust see kõige kiiremini abivajajateni jõuab. Kaitsevarustuse andmist Ukrainale koordineerib riik ja ma usun, et nad teevad head tööd. Kui teil on isiklikku (loe, mitte riigi poolt väljastatud) individuaalvarustust vmt, mida Ukrainale annetada, tehke seda alustades https://www.ukrainaheaks.ee/, seda, kas te teete seda eraisiku, kaitseliitlasena, ettevõtjana otsustage ise. Toompea malevkond on tänulik, et Rotary meie poolt initsieeritud projekti jätkab. Meie kohuseks on nüüd ennast vormi ajada ja panustada oma riigi kaitsesse läbi individuaalsete, erialaste ja meeskondlike oskuste arendamise Kaitseliidus!

ltn (r) Mihkel Tikk
Toompea malevkonna pealik

Eesti Vabariigi 104. aastapäev

Head sõbrad, võitluskaaslased, kaitseliitlased!

Head Eesti Vabariigi 104. aastapäeva!

Tänaseks tekkinud julgeolekuolukord on kahjuks kinnitus sellele, mida oleme oma südames teadnud aastaid. Meie naaber ei ole muutunud sõbralikuks ning jätkab jõuliselt ekspansiooni – kus see lõppeb, seda näitab aeg.

Meie ülesanne on riigikaitse tugevdamine. Meie eesmärgid on Eesti turvalisuse ning Kaitseliidu ja Kaitseväe lahingvõime tagamine, mis koosneb ka meie individuaalsetest, erialastest ja meeskondlikest oskustest. Saame panustada oma vaba aega sellesse, et õppida üksi ja üksusena paremini toimima erinevates lahingolukordades. Lisaks sellele, et see annab meile endile enesekindlust, saadab see ka signaali vastaspoolele, et agressiooni korral siin kerget päeva ei tule.

Pikemas plaanis peame seisma hea selle eest, et meie järelkasv ja noored mõistaksid omariikluse ja vabaduse olulisust, väärtust ning hinda. Meie, kaitseliitlased, oleme eeskujud ja kõneisikud, kelle ülesanne on kaitsta Eesti terviklikkust nii füüsilises kui ka vaimses ruumis. Selleks, et Eesti oleks ka tulevikus kaitstud on meie üheks väga oluliseks ülesandeks selgitada ennast ümbritsevatele inimestele, miks omariiklus ja vabadus on olulised ning millised välised ohud seda varitsevad. Seda sõltumata sellest, kas inimene astub kaitseliitu või mitte.

Elagu Eesti Vabariik!

Parimat

Ltn (r) Mihkel Tikk

Pealik

Toompea malevkond

Rünol 2021

Toompea malevkonna uuenenud isikkoosseisuga Maakaitsekompaniiks osales esimest korda õppusel RÜNOL 2021 ning vaatamata keerulisele Covid olukorrale oli osalejaid tublisti üle 70 võitleja.

Õppuse peamine eesmärk oli harjutada kontroll- ja läbilaske punkti rajamist maastikul ning lihvida erinevaid sõduri baasoskuseid nagu näiteks meditsiiniõpe ja erinevate relvasüsteemide tundmine.

Kokkuvõtteks võib öelda, et õppisime palju, saime teada, et alati ei pruugi teadmine raamatust minna kokku päriseluga ja seda, et teinekord saab nutikate lahendustega asja tehtud palju efektiivsemalt.

Pildigalerii õppusest: Rünol 2021

Videomeenutus õppusest:

Toompea malevkonna uueks pealikuks sai leitnant Mihkel Tikk

Toompea malevkonna pealik kapten Ilmar Raag andis 19. septembril õppuse RÜNOL lõputseremoonial Toompea malevkonna juhtimise üle Toompea malevkonna uuele pealikule leitnant Mihkel Tikkile.

Toompea malevkonna juhtimine oli auasi. Tegemist on ju unikaalse malevkonnaga, mis peab alati arvestama, et päris kriisi puhul ei lähe me lihtsalt Eestit kaitsma, vaid meie kaitseme Eesti tähtsaimaid sümboleid. Mihkel Tikk on Toompea malevkonnas olnud üle 20 aasta. Seepärast tunneb ta ühtemoodi hästi nii traditsioone, kui ka uuemaid arenguid. Kui küsida, miks ma julgesin soovitada Mihkel Tikki uueks pealikuks, siis argumente on kaks: 1) Mihkel tunneb hästi Kaitseväge. Ta on organiseerinud meie õppustele õhuväe kopteri, toonud Eestisse soomlasi ühisteks õppusteks, suhelnud vabalt liitlastega eFP-st jne. 2) Mihkel teab, et Kaitseliidus on võimalik teha asju veidi teistmoodi kui Kaitseväes. Tegelikult ongi Kaitseliit see koht, kus toimub innovatsioon. Kõige lõpuks on Mihkel ohvitserile kohaselt kindla sõnaga mees. Ma olen kindel, et Toompea on saanud endale väärika pealiku.

Kapten Ilmar Raag

Lisaks sõjaajaüksuste toetamisele arendas kpt Raag oma pealikuks olemise ajal edasi ka riigikaitse valdkondi, mille arendamine ongi eelkõige võimalik Kaitseliidus. Näidetena võib siin tuua tsiviilsektori toetamist ja kriisijuhtimist, mis oli väga vajalik COVID-19 pandeemia alguse ajal, kevadel 2020 ja ka laskespordi jõulist arendamist, mis lõppkokkuvõttes on ühe sõduri üks olulisemaid oskuseid. Kpt Raag andis üle hästi toimiva Toompea malevkonna!

Leitnant Mihkel Tikk

Korporatsioon Vironia aitab Toompea malevkonda öövaatlusseadmetega.

Vahetult enne Võidupüha sel aastal laekus Toompea kaitseliitlastele Lions Club-i kaudu rahaline toetus korporatsioon Vironialt, et varustada Toompea malevkonda öövaatlusseadmetega.

Pilt on illustratiivne. See lihtsalt osutab, mida on jalaväel võimalik teha öövaatlusseadmetega.

2019. aastal rajasid kaitseliitlased Kanadas Ülo Isberg ja Toomas Eichenbaum Torontos Toompea Malevkonna Abistamisfondi. Nende püüdlused leidsid sooja vastuvõttu ka korporatsioon Vironia Toronto koondises, kes algatas 2020. aastal eraldi kampaania rahakogumiseks. Lisaks Vironia Toronto liikmete annetustele liitusid selle kampaaniaga ka teised Põhja-Ameerika ja Eesti viroonlased.

Kaitseliidu Toompea malevkond leppis Korp! Vironiaga kokku, et toetust ei kasutata relvade ostuks. Relvad annab Kaitseliidule Eesti riik. Selle asemel tehakse panus öövaatlusseadmete soetamisse koostöös Lions Club Tallinna Vanalinnaga. Just taolised lisaseadmed võivad pakkuda sellist konkurentsieelist, mis parandab võitlejate reageerimise kiirust ja olukorrateadlikkust kaasaegsel lahinguväljal.

„Kaitseliit on Eesti üks salarelvadest,“ ütles Toompea malevkonna pealik, reservkapten Ilmar Raag. „Sõjalises konfliktis oleme me vastasele etteaimamatu asümmeetriline jõud, mis võib asuda iga nurga taga. Isegi kui vastane võiks vallutada mingi osa Eestist, ei saaks ta võitu nautida, sest iga kodanik võib samal ajal olla ka Kaitseliidu võitleja. Meie tugevuseks on ka Kaitseliidu osaline detsentraliseeritus. Just seepärast on meile tähtsad kõik meie partnerid, kellega me jagame samu väärtusi. Korporatsioon Vironia on kahtlemata üks nendest.”

Antud annetuse puhul tuleb selgituseks rääkida ka LC Tallinn Vanalinna rollist. Nad on juba aastaid olnud Toompea malevkonna partneriks, kelle vahendusel on saadud (mittetapvat) varustust. Kaitseliit toimib omamoodi kahesüsteemse organisatsioonina, mida ühendab eesti seaduste raamistik. Kui sõjalises juhtimises ja strateegiliste ülesannete seadmisel alluvad kõik Kaitseliidu malevkonnad Eesti riigile ja otsesemalt Kaitseväele, siis rahuajal elavad malevkonnad ka eraldiseisvate kodanikuühiskonna organisatsiooniga. See tähendab näiteks, et kaitseliitlaste liikmemaksudest moodustub malevkonna eelarve ja lisaks on malevkondadel oma demokraatlikult valitav juhatus. Just see kodanikuühiskonna faktor lubab malevkonnal teha horisontaalset koostööd teiste eesti organisatsioonide ja firmadega, kes on valmis toetama Kaitseliidu eesmärke. Kõiki rahadega tehinguid peab aga eraldi kontrollima revisjonikomisjon. On loogiline ja arusaadav, miks mitmed Kaitseväe üksused on paremini varustatud, kui Toompea malevkond. Just siin astubki mängu Kaitseliidu võime ka ise ennast teatud valdkondades varustada, sest Korp! Vironia ja LC Tallinna Vanalinn sisuliselt kingivad Toompea malevkonnale mõned öövaatlusseadmed, mille spetsifikatsioonid on ühiselt kinnitatud. Kõigi kolme lugupeetud organisatsiooni järelevalveorganid aga vaatavad, et Korp! Vironi kogutud raha oleks võimalikult efektiivselt ja otstarbekohaselt kasutatud.

Korp! Vironia Toronto koondise seeniori Markus Eichenbaumi sõnul tunnevad Kanada eestlased, kui erilised on nende suhted Eestiga. „Väliseestlastena oleme teadlikud ka sellest, kuidas Eestimaa vabadus vajab pidevat valvsust vaenlaste vastu, kes võivad üritada Balti riike õõnestada. Me loodame, et viroonlaste poolt kogutud annetus on toeks Kaitseliidu pühendunud rollile Eestimaa vabaduse kaitsmisel,” ütles Eichebaum.

Korp! Vironia on eestlaste vanim üliõpilaskorporatsioon, mis asutati Riias 1900. aastal. Vironia Toronto koondis loodi 1950. aastal.