Staap

Malevkonna staabi moodustavad:

  • Malevkonna pealik
  • Malevkonna pealiku abi
  • Erialapealikud

Staabikoosolekud ja malevkonna juhatuse koosolekud toimuvad reeglina ühendatult, koosolekutel osaleb lisaks staabile ka 3 valitavat juhatuse liiget, naiskodukaitse esindaja ja kompaniipealikud.

Korralised koosolekud toimuvad kord kuus, harilikult kuu esimesel või teisel esmaspäeval.