Liikmemaks

Vastavalt Kaitseliidu kodukorrale tuleb KL liikmemaks tasuda kalendriaasta 1.septembriks ja see on kohustuslik kõigile liikmetele, v. a. noorliikmed ja Kaitseliidu auliikmed (KL Keskkogu otsus 24.01.16 nr K-0.1-1/16/2164PR).
Alates 2012. aastast on Kaitseliidu liikmemaks 12 eurot aastas.

Toompea malevkonna annetuse soovituslik summa aastas on 18 eurot. Annetus on vabatahtlik.
KL uute liikmete sisseastumismaks on alates 2012. aastast 0 eurot.

Toetajaliikme rahaline toetus lepitakse iga liikmega eraldi kokku ja fikseeritakse liikme staatuse muutmise või liikmeks vastuvõtmise käskkirjas.

Makse palume teha arveldusarvele EE461010022002422007 SEB
Saaja: Kaitseliit
Viitenumber: 62020100122
Selgitus: nimi, 9TAL, liikmemaks ….. aasta eest või/jaa annetus …. aasta eest.

Kui tehakse ülekanna TEISE INIMESE eest, peab selgituses kajastuma nimi, kelle eest makse tehakse!

Liikmemaksu maksekorralduse selgitus ja selle tõlgendamine:
Selgitusse tuleks võimalikult täpselt kirjutada, kas tegu on liikmemaksuga
ja millise aasta/aastate eest. Kui korraga soovitakse tasuda ka annetust
siis peaks selgitusse kirjutama liikmemaks (aasta) + annetus.
Kui liige on selgitusse kirjutanud vale aastaarvu või ainult
liikmemaks/annetus, siis malevkond arvestab liikmemaksu tasumist tegeliku
olukorra järgi see tähendab vastava aasta eest, mis on tegelikult
maksmata. Esmalt arvestatakse liikmemaksu tasumist ja seejärel annetuse
tegemist.

Liikmemaksu maksmiseks püsikorralduse tegemise võimalus:

  • Püsikorralduse tegemine internetipangas võtab aega mõni minut.
  • Maksete tiheduseks saab määrata kord kuus, kvartalis, poolaastas, aastas.
  • Püsikorralduse puhul tuleb arvestada (olenevalt pangast) ka makse teenustasuga.
  • Soovitame püsikorralduse selgituse kirjutada ilma makseaasta numbrita: 9TAL, oma nimi, liikmemaks ja annetus (oleneb summast, mille määrate kogu aasta jooksul kokku kogunema. Kas see ületab 12 eurot või mitte).
  • Kui selgitusse kirjutatakse kas ainult liikmemaks või annetus, siis malevkond
    arvestab 12 eurot liikmemaksuks ja ülejäänu annetuseks.

Liikmemaksu ettemaksu arvestamine:
Liige võib maksta liikmemaksu ja või annetust korraga mitme aasta eest ka
ette. Liikmelisuse peatumise/väljaastumise või struktuuri üksuse
vahetamise korral ettemaksu (liikmemaksu ja või annetust) ei tagastata.