Liikmemaks

Vastavalt Kaitseliidu kodukorrale tuleb KL liikmemaks tasuda kalendriaasta 1.septembriks ja see on kohustuslik.
Alates 2012. aastast on Kaitseliidu liikmemaks 12 eurot aastas.

Toompea malevkonna annetuse soovituslik summa aastas on 18 eurot. Annetus on vabatahtlik.
KL uute liikmete sisseastumismaks on alates 2012. aastast 0 eurot.

Toetajaliikme rahaline toetus lepitakse iga liikmega eraldi kokku ja fikseeritakse liikme staatuse muutmise või liikmeks vastuvõtmise käskkirjas.

Makse palume teha arveldusarvele EE461010022002422007 SEB
Saaja: Kaitseliit
Viitenumber: 62020100122
Selgitus: nimi, 9TAL, liikmemaks ….. aasta eest või/jaa annetus …. aasta eest.

Kui tehakse ülekanna TEISE INIMESE eest, peab selgituses kajastuma nimi, kelle eest makse tehakse!

Liikmemaksu maksekorralduse selgitus ja selle tõlgendamine:
Selgitusse tuleks võimalikult täpselt kirjutada, kas tegu on liikmemaksuga
ja millise aasta/aastate eest. Kui korraga soovitakse tasuda ka annetust
siis peaks selgitusse kirjutama liikmemaks (aasta) + annetus.
Kui liige on selgitusse kirjutanud vale aastaarvu või ainult
liikmemaks/annetus, siis malevkond arvestab liikmemaksu tasumist tegeliku
olukorra järgi see tähendab vastava aasta eest, mis on tegelikult
maksmata. Esmalt arvestatakse liikmemaksu tasumist ja seejärel annetuse
tegemist.

Liikmemaksu maksmiseks püsikorralduse tegemise võimalus:

  • Püsikorralduse tegemine internetipangas võtab aega mõni minut.
  • Maksete tiheduseks saab määrata kord kuus, kvartalis, poolaastas, aastas.
  • Püsikorralduse puhul tuleb arvestada (olenevalt pangast) ka makse teenustasuga.
  • Soovitame püsikorralduse selgituse kirjutada ilma makseaasta numbrita: 9TAL, oma nimi, liikmemaks ja annetus (oleneb summast, mille määrate kogu aasta jooksul kokku kogunema. Kas see ületab 12 eurot või mitte).
  • Kui selgitusse kirjutatakse kas ainult liikmemaks või annetus, siis malevkond
    arvestab 12 eurot liikmemaksuks ja ülejäänu annetuseks.

Liikmemaksu ettemaksu arvestamine:
Liige võib maksta liikmemaksu ja või annetust korraga mitme aasta eest ka
ette. Liikmelisuse peatumise/väljaastumise või struktuuri üksuse
vahetamise korral ettemaksu (liikmemaksu ja või annetust) ei tagastata.