Liitumine

Liitumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

  • Kaitseliidu seaduse alusel antud tervisetõend
  • Kaitseliidu tegev- või toetajaliikmeks astumise avaldus;
  • Kaitseliidu noorliikmeks astumise avaldus;

Leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat. (Nõuanded soovitajale) Kui Sa Kaitseliidust kedagi ei tunne ja soovitajad puuduvad, võidakse Sind kinnitada ametlikuks liikmekandidaadiks. Liikmekandidaadiks oleku ajal saab osaleda Kaitseliidu üritustel (mitte küll kõigil) ja leida soovitajad.

Võta meiega e-kirja anneli.kivisivkaitseliit.ee teel ühendust ja lepime kokku kohtumise aja, kus selgitad enda eesmärke ja saad infot malevkonna tegevuse ja meil tegutsemisvõimaluste kohta.

Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise otsuse teeb malevkonna juhatus.