Liitumine

Võta meiega e-kirja anneli.kivisivkaitseliit.ee teel ühendust ja lepime kokku kohtumise aja, kus selgitad enda eesmärke ja saad infot malevkonna tegevuse ja meil tegutsemisvõimaluste kohta.

Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise otsuse teeb malevkonna juhatus.

Liitumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

  • Kaitseliidu tegev- või toetajaliikmeks astumise avaldus;
  • Kaitseliidu noorliikmeks astumise avaldus;
  • Kaitseliidu seaduse alusel antud tervisetõend

1) Kui Teil on kehtiv juhtimisõigus (ükskõik millisele sõiduki
kategooriale), siis ei ole vaja tervisetõendit esitada. Kaitseliit
kontrollib Transpordiameti kodulehelt juhiloa kehtivust
https://eteenindus.mnt.ee/public/juhiloaKehtivus.xhtml.
Kui juhiluba kehtib, siis on olemas ka kehtiv tervisetõend.
Ankeedis tuleb teha märge lisade juures arstitõend “EI” ruutu.

2) Kui Teile on tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud kehtiv (LS §
101 lg 10 kohane tervisetõend, saate selle digiloo kaudu välja printida
või alla laadida (vt allpool olevat juhist) ja Kaitseliidule esitada.
Ankeedis tuleb teha märge lisade juures arstitõend “Jah” ruutu.

3) Kui Teil ei ole juhilube, siis piisab, kui perearst väljastab
tervisetõendi vastavalt mootorsõidukijuhi 1.grupi nõuetele (nii nagu A-
või B-kat juhiloa taotlemiseks).

4) Tervisnõudeid toetajaliikmetele hetkel ei ole kehtestatud.
Juhend digiloos tervisetõendi alla laadimiseks (kui tõend on väljastatud).

1. sisenedes digilugu.ee on vaates keskosal sinine väli, millel valik
“Tervisetõendid”

2. Kinnitage valik “Tervisetõendid”. Avaneb leht “Tervisetõend”.
Kui perearst on tervisetõendi isikule väljastanud, siis on näha väli
tervisetõend,
selle väljastamise ja kehtivusaja lõpuga – minge hiirega sellele ja vajutage.

3. Nüüd kuvatakse isikule tervisetõendi otsusega seotud andmed.
vasakul pool on lillade väljadel omakorda valikud. Valige “LAADI ALLA: OTSUS
MOOTORSÕIDUKIJUHI KASUTUSALAL” või “LAADI ALLA: OTSUS KUTSELISE
MOOTORSÕIDUKIJUHI
KASUTUSALAL”.

Kui teha muid valikud, siis annab süsteem ülevaate isiku kohta kogu
terviseseisundi koos kaasuvate haigustega. Neid ei ole KLil vaja teada.

Leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat. (Nõuanded soovitajale) Kui Sa Kaitseliidust kedagi ei tunne ja soovitajad puuduvad, võidakse Sind kinnitada ametlikuks liikmekandidaadiks. Liikmekandidaadiks oleku ajal saab osaleda Kaitseliidu üritustel (mitte küll kõigil) ja leida soovitajad.