Malevkonna sümboolika

Malevkonna lipp

 Toompea malevkonna üldembleem. 

417. KeJvKo käiseembleem

Malevkonna rinnamärk (statuut)

 

Malevkonna mütsimärk