Malevkonna sümboolika

Malevkonna lipp

417. KeJvKo käiseembleem

Toompea malevkonna üldembleem. 

Malevkonna rinnamärk (statuut)

 

Malevkonna mütsimärk