Laiguline külalisesineja Emakeelepäeval.

Tallinna Inglise Kolledžis käis Emakeelepäeva aktusel rääkimas Kaitseliidu Toompea malevkonna teavituspealik nooremseersant Rene Toomas. Aktuse kõnes tuli juttu eesti keele ja riigikaitse seostest, emakeele kasutuse tähtsusest omariikluse säilitamisel ning keelest kui töövahendist ja relvast kommunikatsioonis ja infosõjas.

Pärast aktuse lõppu esitasid kaks Tallinna Inglise Kolledži õpilast avalduse, et liituda Kaitseliidu noorteorganisatsiooniga Kodutütred.