Toompea LSEK 2023!

Palju õnne laskursanitarid! Toompea malevkonnas jõudis märtsikuuga lõpusirgele eelmise aasta novembris alanud laskursanitari erialakursus. Kursuse ülemaks oli Lahingkompanii parameedik kapral Helen Kahur ja kursuse vanemaks veebel Katriin Ever. Kaitseliidu Toompea malevkond ei ole varem laskursanitari erialakursust korraldanud. Kursus valmistas ette 15 jaosanitari nii Lahingkompaniisse kui ka, Maakaitsekompaniisse mille isikkoosseisu moodustavad Toompea malevkonna kaitseliitlased. Lisaks läbis kursuse paar võitlejat Põhja kompaniist. Kursuse puhul oli märkimisväärne see, et kogu kursuse õppekava oli üles ehitatud Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse laskursanitari erialakursuse õppekavale tuginedes. KVA on kahtlemata Kaitseväe ja Kaitseliidu lahingmeditsiini suunanäitaja ja kursuse eesmärk oli õpetada võimalikult ligilähedaselt sellele, kuidas Kaitsevägi oma sanitare välja õpetab. Sellest tulenevalt on Toompea malevkonna äsja lõpetanud sanitaridel põhjalik arusaam lahingkannatanu käsitlusest ja rühmaparameediku abistamisest. Kursuse […]

TOOMPEA SOK 2023 jätkub.

Lahingumeditsiin ehk “žgutt peale”🩸 Eelmisel nädalavahetusel leidis aset järjekordne Toompea malevkonna sõdurioskuste kursuse õppenädalavahetus. Seekord läbisid Toompea SOK-i kursandid lahingumeditsiini õppemooduli. Õppenädalavahetuse jooksul omandasid baasteadmised sõjameditsiini valdkonnas, tutvusid MK1 ehk üksikvõitleja meditsiinivarustusega, õppisid paigaldama žgutti ning andma elupäästvat esmaabi lahinguolukorras. Lahingumeditsiini moodul käsitleb ka TCCC programmi ehk taktikalise lahingkannatanu käsitlemist. Nädalavahetuse lõpuks said õppurid oma värskelt omandatud oskusi praktikas proovile panna, läbides Toompea malevkonna instruktorite valvsa pilgu all edukalt erinevaid TCCC situatsioonide töötubasid. Eelkirjeldatud õppemooduliga lõppes SOK-i kursuse faasi, mis hoomas endas administratiivlaagri võimalusi. Järgmised õppenädalavahetused hakkavad toimuma maastikul, mis tähendab, et “mesinädalad on läbi”. Kuiva ilma ja kerget seljakotti Toompea SOK-i kursantidele!

Toompea Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmade esmaabi õppus.

Toompea Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmade esmaabi õppus. Toompea Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmad tegid 26. märtsil esmaabi õppepäeva Männiku tiirus. Õppepäeval osales üle 30 noore vanuses 7-17.aastat, kahes grupis nooremad ja vanemad. Käsitleti teemasid ohutusest, kannatanu leidmisest siseruumis ja välitingimustes, kannatanu esmasest ülevaatusest, sidumisest, elustamisest ja abi kutsumisest. Õppus lõppes toreda matkaga läbi Pääsküla raba Hiiule. Õppe viisid seekord läbi Toompea Kodutütarde juhid Katriin Ever ja Ingrid Nielsen

Saun on kohal!

Toompea malevkonna kaitseliitlased andsid ukrainlastele üle teise saunakompleksi. Kompleksi üleandmisel oli kohal kapten Ilmar Raag, kes dokumenteeris üllatavaid hetki. Saunakompleks 2 sõit Sõda ja Covid Saunakompleks nr 2 jõudis Ukraina piiri ligidale 19. märtsil. Seekord oli kontseptsiooni uuendatud, sest krimmi-tatarlased soovisid tsiviilvärvides masinat. Põhjus on linnakeskkonnas. Enamik sõdureid on lahingute vahel majutatud mitte muldonnidesse metsas vaid mahajäetud majadesse tühjades linnades. Iga masin, mis selles linnas on roheline, on ühtlasi ka selgelt märgistatud militaarne sihtmärk. Kõik tsiviilvärvides autod võivad olla aga ka humanitaarmasinad või lihtsalt mahajäetud romud. Neid on seal omajagu. Seega, meie kompleks ei näe välja sugugi nagu Ukraina armeele antav sõjamasin. Toompea kaitseliitlased andsid masina üle ja sõit Ukraina poole läks lahti. Rooli keeras Vitali, kes on COVID-i läbi […]