SIIL 2018 : Vahekokkuvõte formeerimisest

Nii seisti 4. mail formeerumissabas.

 

Pühapäeval, 06. mail olid suured operatsioonid läbi saanud. Tallinna malev oli oma suure ülesande täitnud ja ka Toompea malevkond võis pigem rahul olla. Kui kokku loeti esimesi „tibusid“ selgus, et Toompea rohelise kompanii koosseis oli kokku tulnud umbes 88% protsendiliselt. See on väga hea tulemus, sest üldiselt arvestatakse Läänemaailmas tihtipeale, et mobilisatsiooni korral saadakse kokku 60%-70% kutsutuist. Iseenesest ei pruugi neis numbrites alati näha pahatahtlikkust, sest inimesed reisivad, haigestuvad jne, mistõttu 100% valmisolekus on ainult väga vähesed eristaatusega üksused. Kui nüüd aga küsida, mis on meie Rohelise kompanii hea tulemuse taga, siis ma kahtlustan, head meeskonnavaimu. Sest, kordame, tegemist on ikkagi vabatahtliku ühendusega. Keegi ei sunni meid Kaitseliitu.

Kollane kompanii sai SIIL-iks “uhiuued” M/45 aka “rootsi rauasaed. Need relvad tuli vabastada sajandivanusest konserveerimisõlist.

Omal moel aga täiesti ennastületava tulemuse saavutas Kollane kompanii. Selle koosseisus on palju neid, kes on ametlikult „bronni“ all ja kriisi korral tormavad nad oma esimese tööandja juurde, olgu selleks siis Kaitsevägi, Politsei, ministeerium või midagi muud. Sellest hoolimata suutis Kollane kompanii välja panna kaks rühma, millest ühte kasutas Tallinna malev laupäeva õhtul Tallinnas ka kiirreageerimisüksusena major Andre Lillelehe juhtimisel. (QRF). Seda oli kindlasti rohkem, kui me veel pool aastat tagasi arvata oleksime osanud.

Eraldi tuleb veel vaadelda Toompea malevkonna tõelist eripära, milleks on hulk kõrgeid (eru)sõjaväelasi. Siin tuleb tunnustada kol-ltn Leo Kunnast, kes veel päev pärast formeerimist ei jätnud jonni saamaks kõik kindralid ja ka meie endisest Kaitseväe juhatajast admirali SIIL’ile välja. Tõepoolest, kuidas Sa saad olla eestis ohvitser, kui sa kriisi korral kohale ei ilmu, isegi siis kui rahu ajal on olnud solvumisi ja intriige. Noblesse oblige, nagu ütlevad prantslased. – Seisus kohustab. Kõige õigem oleks, kui kõrgemad ohvitserid ei eeldaks, et neile peaks saadetama kutse, aga nad ilmuksid sarnasel õppusel ise välja. Sest tegelikult sai ju öeldud kõige kõrgemal tasemel, et SIIL-ile peavad kõik kohale tulema. Sõltumata kutsest. Ja selliseid ohvitsere meil ka oli.

Tõsi, lõpuks jäi nimekirjas siiski sõelale ka umbes 20 nime kellega ei saadudki kontakti. 453 inimesest 20 kadunud hinge – kas seda on palju või vähe? Pigem vähe paratamatuse perspektiivis. Lisaks peab mõtlema ka sellele, et meie vanimad liikmed on täna üle 80 aasta vanad. Vendluse mõttes jäävad ma meiega surmani ja kauemgi, aga operatiivplaneerimise mõttes tuleb kindlasti tõmmata piir aktiivsemata ja vähemaktiivsemate vahel. Seejuures tahan  ma koos teistega rõhutada, et ka meil on erialasid, mis ei nõua püssiga põõsaste vahel jooksmist, aga mis on absoluutselt hädavajalikud kogu üksuse toimimisele. Sellest sain ma ka ise käesoleva SIILi raames jälle aru, et me tihti alahindame jätkusuutlikust tagavate ametite tähtsus. Täna on Kaitseliidu malevkondade pealt näha, et üksusena on selgelt tugevamad need malevkonnad, kellel toetusteenused on paremini organiseeritud. Ja samas on malevkondi, kus on üksikuid ülikõvasid Rambosid, aga üksustena ei saa nad hakkama. (Sellest järgmine kord pikemalt)

Puhas rõõm õppusest.

Toompea malevkonna roheline kompanii puhastas Keilat terroristidest

 

 

5.mai, Keila – Täna harjutas Toompea malevkonna roheline kompanii õppusel Siil linnalahingute taktikat. Kompanii ülesandeks oli puhastada Keila konkreetne linnaosa sinna imbunud erariietes terroristidest.

Rohelise kompanii ülema asetäitja Mihkel Tiku sõnul rajati kompanii baas Keila linna piirile Olerexi tankla juurde, kus algas lähedalolevate elurajoonide ning tänavate süsteemne läbikammimine.

Vastaseks olid väikeste gruppidena liikuvad ja tihti asukohta vahetavad lahingpaarid. Vastase võitlejad olid küll tähistatud kollaste lintidega ja varustatud professionaalse sõjapidamise tehnikaga, aga samas tegutsesid nad erariides. See oli mittekonventsionaalne sõjapidamine kõige otsesemas mõttes. 

„Meie operatsioonid toimusid ligikaudu kuuel ruutkilomeetril ning kestsid kokku neli tundi. Avastatud terroristid avaldasid lühikest vastutuld ning taandusid seejärel linna teistesse piirkondadesse. Kompaniil linnalahingutes inimkaotusi polnud,“ kinnitas Tikk.

Õppuste ajal külastas kompanii baasi Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, kes tänas õppustele tulnud võitlejaid ning innustas neid võitlema.

 Fotode autor: Kati Rohtla #toompeamalevkond

 

Andres Sang: Kaitseministeeriumi ründajad tõrjuti

4.mai, Toompea – Toompea malevkonna kollase kompanii ülesanne tänasel õppusel Siil oli tagada Kaitseministeeriumi julgestus. Lühiülevaadet antud ülesande täitmisest ja Kaitseministeeriumi ümber toimunust võib näha Kati Rohtla pildistatud galeriist SIIT.

Selle kohta, kuidas kulges äkkrünnaku tõrjumine Kaitseministeeriumi sees, küsisime esmase kommentaari ministeeriumi kaitseliitlaste rühma pealik Andres Sangalt.

Täna pärastlõunal õnnestus  ministeeriumi ründajatel murda läbi esmasest kaitseliitlastega mehitatud julgestuskontrollist. Seepeale asus koheselt tegutsema ministeeriumi kaitseliitlaste rühm, kelle ülesanne on äkksissetungijad peatada ning lokaliseerida kuni abijõudude saabumiseni.

„Abijõud nii majast seest kui väljast kutsusid esimese kaitseliini valvurid. Meie täiendav majasisene rühm liikus sissetungijatele vastu. Seejärel toimus 5-6-liikmelise sissetungijate grupiga umbes veerandtunnine äge tulevahetus ministeeriumi treppidel ja koridorides. Selleks hetkeks, kui kohale jõudsid abijõud, olid sissetungijad lokaliseeritud ja blokeeritud. Sealt edasi oli meie ülesanne aidata eriüksuslasi võõras keskkonnas tegutsemisel ning hoida nende seljatagune turvalisena,“ selgitas Sang.

Andres Sanga hinnangul olid Kaitseministeeriumi julgestusrühma liikmed tänases operatsioonis piisavalt heal tasemel.

Toompea malevkonna formeerumine Siiliks kulges edukalt

4. mai, Toompea – Täna hommikul toimus Kaitseliidu Toompea malevkonna formeerimine suurõppusteks Siil. Malevkonna roheline kompanii kogunes Plangu tagalakeskuses ning kollane kompanii Kaitseliidu peastaabi kõrval.

Toompea malevkonna pealik Ilmar Raagi sõnul kulges formeerumine edukalt.

„Esialgsete andmete kohaselt  on enda kohaletulekus teada andnute protsent üle 85. Täpsed formeerinute arvud selguvad tänase päeva jooksul,“ ütles Raag.

Esmakordselt sõitis Toompea malevkonna rohelises kompaniis õppustele 2 kompanii enda meeste poolt remonditud BTR-i. Esmakordselt on väljas ka tankitõrjerühm.

Kollasel ehk sisekaitse kompaniil on väljas 2 rühma.

Fotode autor: Kati Rohtla

Vaata fotosid malevkonna formeerumisest SIIT.

SIIL ALGAS

Läbi aegade suurim õppus Siil 2018 algab 2. mail ja kestab 14. maini. Siil hõlmab kogu Eestit, kuid suuremad õppelahingud peetakse Lõuna ja Kagu-Eestis. Kandev roll on seekord Kaitseliidul. Õppusel on plaanitud osalema vähemalt 15 000 kaitseväelast, kaitseliitlast, ajateenijat, reservväelast, naiskodukaitsjat ja liitlasvägede sõdurit.

Toompea malevkonna jaoks on selle Siili raskuspunkt 4.-7. maini, mil toimuvad koostöös PPA-ga harjutused Põhja-Eestis. Politsei- ja piirivalveameti poolne Siili üldjuht Marti Magnus ütles, et PPA läheb 4. mail üle kriisiaegsele juhtimisstruktuurile. Õppus annabki ülevaate, kuidas saab Kaitseliit PPAle toeks olla. Toompea malevkond annab õppustelt jooksvat ülevaadet meie naiste ja meeste tegemistest. 

Selline näeb õppuse stsenaariumi järgi välja lähipiirkonna poliitiline kaart.

SUUREM PILT

Õppuse stsenaariumi koostas Norras Stavangeris asuv NATO Ühendsõjapidamiskeskus (Joint Warfare Centre). Selle kohaselt on Siili ajal Eesti peamiseks oponendiks riik nimega Murinus, mis ei ole rahul NATO kohalolekuga ja otsib võimalusi oma mõjusfääri laiendamiseks Läänemere idakaldale. Stsenaariumis mängitakse läbi ka „areng kriisini“, mille loogika on selles, et kui reaalsuses piisavalt vara reageerida, siis on võimalik suurem eskaleerumine ära hoida. Meie õppuse raames toob Murinuse president Marin Kotumun ettekäändeks Eesti ja Läti sekkumise Murniuse siseasjadesse ja on valmis alustama sõjategevust Eesti ja Läti vastu. Oluline selles stsenaariumis on ilmselt kõigepealt see, et Eesti julgeolekut käsitletakse ka teiste Balti riikide julgeolekuga koos. Me ei ole eraldiseisev saar.  Igal juhul järgitakse rahvusvahelist hea tava, et reaalsete riikide vastast sõjategevust justkui ei harjutata. Lihtsa kaitseliitlase jaoks sellel stsenaariumil poliitilisel poolel olulist tähendust ei ole.  Tähtis on pigem see, et me harjutame ka hübriidolukordi, kus suur sõda veel ei ole alanud.  See ongi faas, kus Kaitseliit toetab politsei operatsioone.  Ja lõpuks olulisem vastase nime teadmisest on ikkagi koostöö proovimine ja teadmine, et harjutame Eesti kaitsmist oma riigi territooriumil.

KAITSELIIDU PEAÜLESANNE

Kaitseliidu pea ülesanne on vaadata üle oma tegelik liikmeskond. Me ju kõik teame, et olles vabatahtlikud, on Kaitseliidu meeskond teinekord üsnagi voolav. On ka neid, kes ütlevad, et me tuleme välja ainult siis, kui on suur kriis ja tõsine vajadus.

Nüüd aga on käes see hetk, kus tuleb teha üks vahekokkuvõte. Me võime juba täna jagada Toompea malevkonna liikmed kolmeks. Esiteks on need, kes sõidavad välja meie kahe kompanii kinnitatud koosseisus, teiseks on need, kes on juba haaratud politsei, päästeameti või kaitseväe ülesannetega ja kolmandaks need, kes igapäevaselt on passiivsemad. Planeerimise mõttes on just nemad küsimärgiks, sest me ei saa üles ehitada ühtegi operatsiooni teadmisega, et meil on nimekirjas X arv inimesi, kes võib-olla tulevad välja.

Toompea malevkond ootab seekord ka neid liikmeid 4. mail aadressil Wismari 3 (kohe Kaitseliidu maja Toompea 8 kõrval). Igale ühele leiame mingi vastuse. Tulge kohale ka need, kes tahavad rahumeelselt oma liikmelisust peatada. Mõned tahavad ehk astuda toetajaliikmeks, mis on samuti oluline, kuid ei eelda pidevalt õppustel käimist. Aga neile, kes tahavad jääda tegevliikmeteks, me leiame samuti jõukohase ülesande. Kõige tähtsam on kohaletulek tõestamaks, et te olete tõepoolest olemas ka raskel tunnil.