Toompea Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmade esmaabi õppus.

Toompea Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmade esmaabi õppus. Toompea Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmad tegid 26. märtsil esmaabi õppepäeva Männiku tiirus. Õppepäeval osales üle 30 noore vanuses 7-17.aastat, kahes grupis nooremad ja vanemad. Käsitleti teemasid ohutusest, kannatanu leidmisest siseruumis ja välitingimustes, kannatanu esmasest ülevaatusest, sidumisest, elustamisest ja abi kutsumisest. Õppus lõppes toreda matkaga läbi Pääsküla raba Hiiule. Õppe viisid seekord läbi Toompea Kodutütarde juhid Katriin Ever ja Ingrid Nielsen

Saun on kohal!

Toompea malevkonna kaitseliitlased andsid ukrainlastele üle teise saunakompleksi. Kompleksi üleandmisel oli kohal kapten Ilmar Raag, kes dokumenteeris üllatavaid hetki. Saunakompleks 2 sõit Sõda ja Covid Saunakompleks nr 2 jõudis Ukraina piiri ligidale 19. märtsil. Seekord oli kontseptsiooni uuendatud, sest krimmi-tatarlased soovisid tsiviilvärvides masinat. Põhjus on linnakeskkonnas. Enamik sõdureid on lahingute vahel majutatud mitte muldonnidesse metsas vaid mahajäetud majadesse tühjades linnades. Iga masin, mis selles linnas on roheline, on ühtlasi ka selgelt märgistatud militaarne sihtmärk. Kõik tsiviilvärvides autod võivad olla aga ka humanitaarmasinad või lihtsalt mahajäetud romud. Neid on seal omajagu. Seega, meie kompleks ei näe välja sugugi nagu Ukraina armeele antav sõjamasin. Toompea kaitseliitlased andsid masina üle ja sõit Ukraina poole läks lahti. Rooli keeras Vitali, kes on COVID-i läbi […]

Laiguline külalisesineja Emakeelepäeval.

Tallinna Inglise Kolledžis käis Emakeelepäeva aktusel rääkimas Kaitseliidu Toompea malevkonna teavituspealik nooremseersant Rene Toomas. Aktuse kõnes tuli juttu eesti keele ja riigikaitse seostest, emakeele kasutuse tähtsusest omariikluse säilitamisel ning keelest kui töövahendist ja relvast kommunikatsioonis ja infosõjas. Pärast aktuse lõppu esitasid kaks Tallinna Inglise Kolledži õpilast avalduse, et liituda Kaitseliidu noorteorganisatsiooniga Kodutütred.

TOOMPEA SOK 2023

Eelmisel nädalavahetusel jätkus Toompea malevkonna sõdurioskuste kursus ehk Toompea SOK 2023 , mis on neljas Toompea malevkonna poolt korraldatud SOK Kaitseliidus. Kursuse õppekava loob eelduse kursuslase teenimiseks Kaitseliidus sõjaaja ametikohal ning osalemiseks järgnevatel väljaõppetsükli kursustel. Teisel nädalavahetusel õppisid SOK-i kursandid telkmantli kasutamist magamisaseme rajamisel ning kuidas kasutada kateloki toidu valmistamiseks välitingimustes. Õppemoodul jätkus relvaõppega, kus seekord keskenduti tõrke-ja salvevahetusdrillidele ning harjutati sujuvat päästmist lasu sooritamisel. Lisaks relvaõppele teostasid Toompea õppurid oma esimese rännaku, läbides edukalt Pääsküla raba. Õppenädalavahetuse lõpuks sooritasid kursandid edukalt Toompea malevkonna ja Kaitseväe Akadeemia instruktorite käe all automaatrelva eksami Test 1. Jõudu ja jaksu Toompea SOK-i kursantidele!