Toompea malevkonna aasta lõpu tervitus!

Aasta lõpu tervitus Toompea malevkonna võitlejatele! Tagasivaade aastale 2022 – on alles koolipoisi “2”-sid selles aastanumbris 2022. Pöörane aasta. Ebareaalne on ärgata öösel ja võtta telefon ja lugeda Facebookist ca 03.00 ajal Igor Taro Ukraina söja päevaülevaadet. Ja on tekkinud teatavat laadi harjumus ärgata öösel kell 3, Igori postituste kellaaegasid vaadates tundub, et ta endale armu ei anna. Hoiab meid kursis ja hoiab meie vöitlusvaimu kõrgel. Ta on ka Kaitseliitlane. Mis möttes ka??? Selles mõttes “ka”, et nüüd olen “ka” mina Kaitseliitlane. Nagu tuhanded teisedki Eestimaal elavad mehed, naised, Eestlased, Venelased, Grusiinid, Ukrainlased, Soomlased jne päritoluga inimesed, kes meil siin Eestis elavad. Ei ole sedasi, et ainult Eestlased on Kaitseliitlased. Ikka köik me koos oleme tugevad. Paps ja emps – […]

Toompea malevkonna abiga jõudis Eesti saun Ukrainasse.

Kui ukraina tollitöötaja jõudis tollideklaratsioonis reani, mis ütles, et me veame saunakompleksi, pöördus ta oma kolleegide poole: “Kuulge see ongi vist see saun, millest räägiti?” Kõik kolm ruumis viibivat tollitöötajat tulid meie pabereid uudistama. “Ah, et saun ongi konteineris ja te ei võta seda sealt välja? Aa, väga huvitav.” Selgus, et ERR-i inglisekeelse uudise vahendusel oli lugu ilmunud juba ukraina armee infokanalitel ja sealt oli see veel veidi levinud. Kõige üllatavam oli aga väike ära mainimine ajakirjas Forbes, kus Siim Nellis jagas informatsiooni. Kas aitas see, et meil oli vorm seljas või et paberitega käis ringi Alfred Hallika, kes on ka ise eesti tollis töötanud ja tundis kohalikku lainepikkust või Eesti tolli ettevalmistavad vestlused oma poola ja ukraina kolleegidega, aga […]

Eesti Saun Ukrainasse.

MTÜ Slava Ukraini, Kaitseliidu Toompea malevkond ja OÜ Huum algatasid ühisprojekti “Eesti saun Ukrainasse”. Eesmärk on viia ukraina armeele selline tagalateenistuse kompleks, mis võimaldab ühe pataljoni igal võitlejal kord nädalas käia soojas saunas ja pesta puhtaks oma vormirõivad. Kogu kompleksi tehnilise korrasoleku kontroll OÜ Huumi territooriumil toimus 17. detsembril Tartus. «Reaalselt tähendab see meeste saunaminekut ja riidepesu välitingimustes. Ühesõnaga see võiks olla lõbus,» ütles OÜ Huum juht Siim Nellis. Esimesena Ukrainas saab Eestist taolise kompleksi vabatahtlike pataljon Karpatska Sitš, kes on rindel olnud juba märtsikuust saadik. Sauna ja pesumaja kompleks peab nädalas teenindama vähemalt 400 võitlejat. See koosneb kolmest merekonteinerist, mida transpordivad militaarsed veoautod. Ühes konteineris on saun, teises pesumaja 5 pesumasina ja kuivatusmasinaga ja kolmandal konteineril on tugifunktsioon, see […]

Kuidas sündis mõte saata Eesti saun Ukrainasse?

Kuidas sündis mõte saata Eesti saun Ukrainasse? MTÜ Slava Ukraini nõukogu liige Ilmar Raag kohtus Ukrainas Karpatska Sichi nimelise vabatahtliku pataljoniga, kes ütlesid, et talve tulekul oleks neil vaja sauna. Karpatska Sich on üks Slava Ukraini sõprusüksusi, keda oleme toetanud sõja algusest saati. Kõige alguses oli arusaam, et kui me teeksime sauna vaid ühele rühmale (30 inimest) või ühele kompaniile (umbes 100 inimest), siis see ei paranda sugugi pataljoni kui terviku (500-600 inimest) võitlusvõimet. Karpatska Sich on end tõestanud kui üks legendaarsetest vabatahtlikest pataljonidest, kes on tänapäeval lülitatud Ukraina regulaararmee koosseisu. Umbes samamoodi nagu Kaitseliidu lahingkompaniid võivad seda olla Eestis. Viis kuud tõrjusid nad Izjumist lõunas Vene 1. Tankiarmee Kantimirovi diviisi tanke. Idee oli aga nii suur, et otsustasime võtta […]

Kaitseliit 2035

Kaitseliidu ülema korraldusel toimus 10.detsembril konverents „Kaitseliit 2035“ eesmärgiga peamiselt Kaitseliidu mittesõjaliste tegevuste mõtestamine lühemas ja pikemas perspektiivis organisatsiooni enda jaoks. Nendeks on laiemalt tagalaala julgeolek ja kontrolli taastamine, kitsamalt KL C3 (juhtimine, koordinatsioon (side), koostöö), logistika, tegevused omavalitsuste, elutähtsate teenuste ja maakaitse toetamiseks. Kaitseliidu mittesõjaliste arendusliinide juhid tutvustasid, mida on selle poole arendamises viimase aasta jooksul tehtud ja mis on lähiajal kavas. Ettekanded vaheldusid paneelide ja debatiga Sisekaitseakadeemia auditooriumis. Konverentsil osalejaid oli kõikidest Kaitseliidu tegevusvaldkondadest ja ülekande vahendusel malevate asukohapunktides. Toompea malevkond oli konverentsil esindatud paneelides, publikus kui ka korraldusmeeskonnas. Fotod: Ilmar Vessin