Õnnitlused!

Head malevkonnakaaslased,

Mul on hea meel õnnitleda Oskar Kivisivi kooli lõpetamise ning nooremleitnanti auastme puhul ja Kaitseliidu Teenetemedali III klassi kavaleri Kaido Tropp’i.

Head Võidupüha soovides

Jan Lukk
leitnant
Toompea malevkonna pealik