Kokkuvõte YRO seminarist Prahas

28.02-03.03.2018 toimus Prahas järjekordne CIOR YRO seminar, mille sihtgrupiks on traditsiooniliselt noored reservohvitserid NATO liikmesriikidest. EROK on juba pikemat aega suutnud hoolimata vahendite piiratusest ka Eesti lipuvärve YRO projektis rahvusvahelises pildis hoida. Selles formaadis CIOR seminari fookuses on NATO ja partnerriikide noorema põlvkonna reservjuhtide koostööharjutus kultuuriliste erinevuste tingimustes ning rahvusvahelise juhtimispraktika tutvustamine. Osalejaid oli sellel aastal Prahas 8 riigist (Prantsusmaa, Ühendkuningriigid, USA, Eesti, Austria, Saksamaa, Šveits, Soome jt) ja EROK liikmeskonda esindasid aspirandi taustaga reservjuhid Kaitseliidu Toompea malevkonna ridadest – lpn Alan Uustal-Hok ja v-srs Peeter Ilison. Eestlaste panusest reservide ettevalmistamisel ning juhtide väljaõppe tasemest peeti väga lugu ning meie võitlejad tulid tagasi koos uute kontaktidega Ühendkuningriikidest, USA-st, Austriast jt. NATO liitlasriikidest. Seminari põhieesmark oli integratsiooni loomise toetamine NATO ja […]

Ergutused Eesti Vabariigi aastapäeva puhul

Vabariigi aastapäeva puhul ja üleüldse tähelepanuväärsel EV100 aastal on hea meel õnnitleda meie malevkonna liikmeid. Medalisaajad: Tanel Lään – Kaitseliidu Teenetemedali III klass Tiit Põder – Valgeristi III klass Auastmed: Janar Randväli – nooremveebel Janno Isat – nooremleitnant Boris Polov – nooremleitnant Oskar Kivisiv – leitnant Andre Lilleleht – major Andres Rekker – kolonelleitnant Õnnitlused medalite ja auastmete puhul! Ilmar Raag, Toompea malevkonna pealik

Toompea oma sõdurikursus

Neljapäeval, 8. veebruaril käivitus Toompea malevkonna sõdurioskuste kursus ehk lühidalt SOK. Tegemist on omalaadse pilootprojektiga. Sisu poolest tundub, et tegemist on üsna harjumuspärase formaadiga, kus õppurid omandavad põhilisi sõdurioskusi ja teadmisi. Kursuse jooksul õpetatakse käsitsema relvi ja pioneerivahendeid, toimub laskeväljaõpe, õpitakse topograafiat ning sõdurile iseseisvalt hakkamasaamiseks vajalike välioskusi. Kursuse teeb aga eriliseks asjaolu, et kursuse läbiviijaks ei ole maleva tegevväelased vaid Toompea malevkonna kaitseliitlased. Niisamuti ei toimu õppetöö mitte ainult pikkadel nädalavahetustel, vaid et koormust hajutada, siis ka neljapäeva õhtuti pärast tööpäeva lõppu. Praktika saadakse lõpuks loomulikult „põllul“. Kursus lõppeb metsalaagri ning sõduri rajaga, kus õppurid sooritavad nõutud lõpueksamid ja rakendavad omandatud teadmisi praktikas.  Kursusel osaleb 28 õppurit ja õppe protsessi toetab maleva staap, malevkond ja erinevad kaitseväelased tegevteenistusest. Kogu […]

Siilil me teiseks ei jää

Rohelise kompanii rühmad veetsid nädalavahetuse Männiku harjutusväljal, et korrata juba omandatud ja õppida juurde uusi sõdurioskusi. Harjutasime haavatu käsitsemist lahingolukorras, jao erinevaid drille sh. soomuki toetusel ja lõpetasime juba rühmasuuruse üksuse rünnakudrillidega.  Kahe päeva lühikokkuvõtteks võib öelda, et teise päeva lõpuks nägi kõik juba päris hea välja ehk vundament edukaks esinemiseks suurõppusel Siil  on pandud.

Toompea malevkonna relvurpealiku vaade laskeväljaõppesse, kuidas edasi…

Autor: Kaido Tropp, relvurpealik Selleks, et määratleda kui oluline roll on Kaitseliidus laskeväljaõppel, tasub alustuseks lugeda kaitseliidu seaduse § 2, mis ütleb järgmist: “Kaitseliit on vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon. Kaitseliidu eesmärk on suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.” Kindralmajor Kiili on enda ettekannetes jaganud  Kaitseliidu liikmeid kolme V põhimõttel: võitlejad, võimaldajad ja võimendajad. Mina mõistan seaduses kirjapandut viisil, et igaüks, kes liitub Kaitseliiduga ning määratleb ennast Kaitseliidu tegevliikmena, soovib osaleda sõjalises väljaõppes, mille üheks lahutamatuks osaks on oskus meile usaldatud relvi ohutult ja oskuslikult käsitseda. Esinedes aasta tagasi malevkonna üldkoosolekul, tõin välja laskeväljaõppega seoses järgmised numbrid: meil on olemas absoluutne tipp,  ca 20 aktiivset harrastajat ja edasi on […]