Kuidas päriselt olla valmis võitluseks.

Autor: kapten Ilmar Raag Ma olen keskmiselt sportlik tsivilist, aga neli korda on minust peaaegu saanud sõdur. Üks kord ajateenistuses ja kolm korda Eesti Kaitseväe missioonil, millele eelnes alati umbes 4 kuu pikkune ettevalmistus. Miks see on oluline võrreldes 17 aastaga, mil ma olen olnud Kaitseliidu liige? Aga sellepärast, et kaitseliidu liikmetest 80% ei ole tegelikult oma vaimus ja füüsises päris sõjaks valmis. Meie, kaitseliitlaste, tohutuks plussiks on kõrge kaitsetahe ja paindlikus lahendada probleeme terve mõistusega, aga päris lahingvalmidusest lahutavad meid mõned punktid.  Lisaks on kõik minu missioonid olnud piirkondades, kus vastane on sunnitud tegutsema meie vastu konspiratiivselt. Ka sellest on põhjust õppida, sest nagu näitas Afganistan ja  Ukraina, siis suudab ka nõrgem vastane kaitsetahte ja sotsiaalsete võrgustike toimimise korral […]

Kokkuvõte YRO seminarist Prahas

28.02-03.03.2018 toimus Prahas järjekordne CIOR YRO seminar, mille sihtgrupiks on traditsiooniliselt noored reservohvitserid NATO liikmesriikidest. EROK on juba pikemat aega suutnud hoolimata vahendite piiratusest ka Eesti lipuvärve YRO projektis rahvusvahelises pildis hoida. Selles formaadis CIOR seminari fookuses on NATO ja partnerriikide noorema põlvkonna reservjuhtide koostööharjutus kultuuriliste erinevuste tingimustes ning rahvusvahelise juhtimispraktika tutvustamine. Osalejaid oli sellel aastal Prahas 8 riigist (Prantsusmaa, Ühendkuningriigid, USA, Eesti, Austria, Saksamaa, Šveits, Soome jt) ja EROK liikmeskonda esindasid aspirandi taustaga reservjuhid Kaitseliidu Toompea malevkonna ridadest – lpn Alan Uustal-Hok ja v-srs Peeter Ilison. Eestlaste panusest reservide ettevalmistamisel ning juhtide väljaõppe tasemest peeti väga lugu ning meie võitlejad tulid tagasi koos uute kontaktidega Ühendkuningriikidest, USA-st, Austriast jt. NATO liitlasriikidest. Seminari põhieesmark oli integratsiooni loomise toetamine NATO ja […]

Ergutused Eesti Vabariigi aastapäeva puhul

Vabariigi aastapäeva puhul ja üleüldse tähelepanuväärsel EV100 aastal on hea meel õnnitleda meie malevkonna liikmeid. Medalisaajad: Tanel Lään – Kaitseliidu Teenetemedali III klass Tiit Põder – Valgeristi III klass Auastmed: Janar Randväli – nooremveebel Janno Isat – nooremleitnant Boris Polov – nooremleitnant Oskar Kivisiv – leitnant Andre Lilleleht – major Andres Rekker – kolonelleitnant Õnnitlused medalite ja auastmete puhul! Ilmar Raag, Toompea malevkonna pealik

Toompea oma sõdurikursus

Neljapäeval, 8. veebruaril käivitus Toompea malevkonna sõdurioskuste kursus ehk lühidalt SOK. Tegemist on omalaadse pilootprojektiga. Sisu poolest tundub, et tegemist on üsna harjumuspärase formaadiga, kus õppurid omandavad põhilisi sõdurioskusi ja teadmisi. Kursuse jooksul õpetatakse käsitsema relvi ja pioneerivahendeid, toimub laskeväljaõpe, õpitakse topograafiat ning sõdurile iseseisvalt hakkamasaamiseks vajalike välioskusi. Kursuse teeb aga eriliseks asjaolu, et kursuse läbiviijaks ei ole maleva tegevväelased vaid Toompea malevkonna kaitseliitlased. Niisamuti ei toimu õppetöö mitte ainult pikkadel nädalavahetustel, vaid et koormust hajutada, siis ka neljapäeva õhtuti pärast tööpäeva lõppu. Praktika saadakse lõpuks loomulikult „põllul“. Kursus lõppeb metsalaagri ning sõduri rajaga, kus õppurid sooritavad nõutud lõpueksamid ja rakendavad omandatud teadmisi praktikas.  Kursusel osaleb 28 õppurit ja õppe protsessi toetab maleva staap, malevkond ja erinevad kaitseväelased tegevteenistusest. Kogu […]

Siilil me teiseks ei jää

Rohelise kompanii rühmad veetsid nädalavahetuse Männiku harjutusväljal, et korrata juba omandatud ja õppida juurde uusi sõdurioskusi. Harjutasime haavatu käsitsemist lahingolukorras, jao erinevaid drille sh. soomuki toetusel ja lõpetasime juba rühmasuuruse üksuse rünnakudrillidega.  Kahe päeva lühikokkuvõtteks võib öelda, et teise päeva lõpuks nägi kõik juba päris hea välja ehk vundament edukaks esinemiseks suurõppusel Siil  on pandud.