Kokkuvõte YRO seminarist Prahas

28.02-03.03.2018 toimus Prahas järjekordne CIOR YRO seminar, mille sihtgrupiks on traditsiooniliselt noored reservohvitserid NATO liikmesriikidest. EROK on juba pikemat aega suutnud hoolimata vahendite piiratusest ka Eesti lipuvärve YRO projektis rahvusvahelises pildis hoida. Selles formaadis CIOR seminari fookuses on NATO ja partnerriikide noorema põlvkonna reservjuhtide koostööharjutus kultuuriliste erinevuste tingimustes ning rahvusvahelise juhtimispraktika tutvustamine. Osalejaid oli sellel aastal Prahas 8 riigist (Prantsusmaa, Ühendkuningriigid, USA, Eesti, Austria, Saksamaa, Šveits, Soome jt) ja EROK liikmeskonda esindasid aspirandi taustaga reservjuhid Kaitseliidu Toompea malevkonna ridadest – lpn Alan Uustal-Hok ja v-srs Peeter Ilison. Eestlaste panusest reservide ettevalmistamisel ning juhtide väljaõppe tasemest peeti väga lugu ning meie võitlejad tulid tagasi koos uute kontaktidega Ühendkuningriikidest, USA-st, Austriast jt. NATO liitlasriikidest.

Seminari põhieesmark oli integratsiooni loomise toetamine NATO ja selle partnerriikide reservohvitseride vahelise koalitsiooni keskkonnas. Seminari käigus pandi rõhku teadmiste arengule NATO riikide jõustruktuuridele ja ülesannetele ning juhtimisoskustele. YRO annab osalejatele algse kogemuse töötamises rahvusvahelises keskkonnas ning tõstis teadlikkust liitlaste olukordadest nende riikides ning töötamise viisides. Lisaeesmärgina oli seminari üks võtmeülesanne kultuuride vahelise koostöö ja kommunikatsiooni arendamine. Torkas silma, et kõigile osalenud delegatsioonidele (v.a. Soome) oli ja jäi ka peale selgitusi arusaamatuks, miks ja kuidas me Eestis teeme asju nii, et vabatahtlik riigikaitseline tegevus pole kuidagi kompenseeritud/tasustatud/hüvitatud. Samuti oli meile väga põnev kuulata arutelu suurte NATO riikide sõjavägede väljakutsetest, mis tulenevad soo-, usu- ja dieetide eripäradest. Meie rahvastiku eripära tõttu pole meil veel need eriolukorrad, -nõudmised ning nendele reageerimine veel nii aktuaalseks saanud. Sellest johtuvalt leiame, et oleks mõistlik meie partnerite kogemustest ja vigadest laiemalt õppida ning nendega koostööd tehes olla valmis võimalikeks väljakutseteks nende ennetamise näol. Näitena võib tuua küsimused, millega USA sõjavägi hetkel silmitsi seisab – kuidas reguleerida transsooliste sõdurite teenistus või tagada eridieetide (nt. taimetoitlased, halal) toitlustuse ja logistika üksuse tasemel tagamine.

Lõpetuseks, kõiki delegatsioone kutsuti osalema CIOR’i ja CIOMR’i suvisel kongressil, mis toimub 2.-5.08.2018 Quebecis, Kanadas ning kus viiakse läbi CIMEX – The Intersection of CIMIC & Technology: Exploring Information Challenges in Complex Emergencies. Viimase asjana andsid CIRO YRO komitee liikmed ning seminari korraldajad meile teada soovist teha eestlastega rohkem koostööd ning pakkusid välja sarnase/sama ürituse läbiviimist tulevikus Eestis.

Seminaril EROK-t esindanud reservjuhid:

lpn Alan Uustal-Hok

v-srs Peeter Ilisson

Kokkuvõte Facebookis: https://www.facebook.com/YROWCIOR/posts/10155398122036274