Toompea oma sõdurikursus

Neljapäeval, 8. veebruaril käivitus Toompea malevkonna sõdurioskuste kursus ehk lühidalt SOK. Tegemist on omalaadse pilootprojektiga. Sisu poolest tundub, et tegemist on üsna harjumuspärase formaadiga, kus õppurid omandavad põhilisi sõdurioskusi ja teadmisi. Kursuse jooksul õpetatakse käsitsema relvi ja pioneerivahendeid, toimub laskeväljaõpe, õpitakse topograafiat ning sõdurile iseseisvalt hakkamasaamiseks vajalike välioskusi.

Kursuse teeb aga eriliseks asjaolu, et kursuse läbiviijaks ei ole maleva tegevväelased vaid Toompea malevkonna kaitseliitlased. Niisamuti ei toimu õppetöö mitte ainult pikkadel nädalavahetustel, vaid et koormust hajutada, siis ka neljapäeva õhtuti pärast tööpäeva lõppu. Praktika saadakse lõpuks loomulikult „põllul“. Kursus lõppeb metsalaagri ning sõduri rajaga, kus õppurid sooritavad nõutud lõpueksamid ja rakendavad omandatud teadmisi praktikas. 

Kursusel osaleb 28 õppurit ja õppe protsessi toetab maleva staap, malevkond ja erinevad kaitseväelased tegevteenistusest. Kogu projekti veab n-ltn Oskar Kivisiv.