Korporatsioon Vironia aitab Toompea malevkonda öövaatlusseadmetega.

Vahetult enne Võidupüha sel aastal laekus Toompea kaitseliitlastele Lions Club-i kaudu rahaline toetus korporatsioon Vironialt, et varustada Toompea malevkonda öövaatlusseadmetega.

Pilt on illustratiivne. See lihtsalt osutab, mida on jalaväel võimalik teha öövaatlusseadmetega.

2019. aastal rajasid kaitseliitlased Kanadas Ülo Isberg ja Toomas Eichenbaum Torontos Toompea Malevkonna Abistamisfondi. Nende püüdlused leidsid sooja vastuvõttu ka korporatsioon Vironia Toronto koondises, kes algatas 2020. aastal eraldi kampaania rahakogumiseks. Lisaks Vironia Toronto liikmete annetustele liitusid selle kampaaniaga ka teised Põhja-Ameerika ja Eesti viroonlased.

Kaitseliidu Toompea malevkond leppis Korp! Vironiaga kokku, et toetust ei kasutata relvade ostuks. Relvad annab Kaitseliidule Eesti riik. Selle asemel tehakse panus öövaatlusseadmete soetamisse koostöös Lions Club Tallinna Vanalinnaga. Just taolised lisaseadmed võivad pakkuda sellist konkurentsieelist, mis parandab võitlejate reageerimise kiirust ja olukorrateadlikkust kaasaegsel lahinguväljal.

„Kaitseliit on Eesti üks salarelvadest,“ ütles Toompea malevkonna pealik, reservkapten Ilmar Raag. „Sõjalises konfliktis oleme me vastasele etteaimamatu asümmeetriline jõud, mis võib asuda iga nurga taga. Isegi kui vastane võiks vallutada mingi osa Eestist, ei saaks ta võitu nautida, sest iga kodanik võib samal ajal olla ka Kaitseliidu võitleja. Meie tugevuseks on ka Kaitseliidu osaline detsentraliseeritus. Just seepärast on meile tähtsad kõik meie partnerid, kellega me jagame samu väärtusi. Korporatsioon Vironia on kahtlemata üks nendest.”

Antud annetuse puhul tuleb selgituseks rääkida ka LC Tallinn Vanalinna rollist. Nad on juba aastaid olnud Toompea malevkonna partneriks, kelle vahendusel on saadud (mittetapvat) varustust. Kaitseliit toimib omamoodi kahesüsteemse organisatsioonina, mida ühendab eesti seaduste raamistik. Kui sõjalises juhtimises ja strateegiliste ülesannete seadmisel alluvad kõik Kaitseliidu malevkonnad Eesti riigile ja otsesemalt Kaitseväele, siis rahuajal elavad malevkonnad ka eraldiseisvate kodanikuühiskonna organisatsiooniga. See tähendab näiteks, et kaitseliitlaste liikmemaksudest moodustub malevkonna eelarve ja lisaks on malevkondadel oma demokraatlikult valitav juhatus. Just see kodanikuühiskonna faktor lubab malevkonnal teha horisontaalset koostööd teiste eesti organisatsioonide ja firmadega, kes on valmis toetama Kaitseliidu eesmärke. Kõiki rahadega tehinguid peab aga eraldi kontrollima revisjonikomisjon. On loogiline ja arusaadav, miks mitmed Kaitseväe üksused on paremini varustatud, kui Toompea malevkond. Just siin astubki mängu Kaitseliidu võime ka ise ennast teatud valdkondades varustada, sest Korp! Vironia ja LC Tallinna Vanalinn sisuliselt kingivad Toompea malevkonnale mõned öövaatlusseadmed, mille spetsifikatsioonid on ühiselt kinnitatud. Kõigi kolme lugupeetud organisatsiooni järelevalveorganid aga vaatavad, et Korp! Vironi kogutud raha oleks võimalikult efektiivselt ja otstarbekohaselt kasutatud.

Korp! Vironia Toronto koondise seeniori Markus Eichenbaumi sõnul tunnevad Kanada eestlased, kui erilised on nende suhted Eestiga. „Väliseestlastena oleme teadlikud ka sellest, kuidas Eestimaa vabadus vajab pidevat valvsust vaenlaste vastu, kes võivad üritada Balti riike õõnestada. Me loodame, et viroonlaste poolt kogutud annetus on toeks Kaitseliidu pühendunud rollile Eestimaa vabaduse kaitsmisel,” ütles Eichebaum.

Korp! Vironia on eestlaste vanim üliõpilaskorporatsioon, mis asutati Riias 1900. aastal. Vironia Toronto koondis loodi 1950. aastal.