Toompea malevkonna uueks pealikuks sai leitnant Mihkel Tikk

Toompea malevkonna pealik kapten Ilmar Raag andis 19. septembril õppuse RÜNOL lõputseremoonial Toompea malevkonna juhtimise üle Toompea malevkonna uuele pealikule leitnant Mihkel Tikkile.

Toompea malevkonna juhtimine oli auasi. Tegemist on ju unikaalse malevkonnaga, mis peab alati arvestama, et päris kriisi puhul ei lähe me lihtsalt Eestit kaitsma, vaid meie kaitseme Eesti tähtsaimaid sümboleid. Mihkel Tikk on Toompea malevkonnas olnud üle 20 aasta. Seepärast tunneb ta ühtemoodi hästi nii traditsioone, kui ka uuemaid arenguid. Kui küsida, miks ma julgesin soovitada Mihkel Tikki uueks pealikuks, siis argumente on kaks: 1) Mihkel tunneb hästi Kaitseväge. Ta on organiseerinud meie õppustele õhuväe kopteri, toonud Eestisse soomlasi ühisteks õppusteks, suhelnud vabalt liitlastega eFP-st jne. 2) Mihkel teab, et Kaitseliidus on võimalik teha asju veidi teistmoodi kui Kaitseväes. Tegelikult ongi Kaitseliit see koht, kus toimub innovatsioon. Kõige lõpuks on Mihkel ohvitserile kohaselt kindla sõnaga mees. Ma olen kindel, et Toompea on saanud endale väärika pealiku.

Kapten Ilmar Raag

Lisaks sõjaajaüksuste toetamisele arendas kpt Raag oma pealikuks olemise ajal edasi ka riigikaitse valdkondi, mille arendamine ongi eelkõige võimalik Kaitseliidus. Näidetena võib siin tuua tsiviilsektori toetamist ja kriisijuhtimist, mis oli väga vajalik COVID-19 pandeemia alguse ajal, kevadel 2020 ja ka laskespordi jõulist arendamist, mis lõppkokkuvõttes on ühe sõduri üks olulisemaid oskuseid. Kpt Raag andis üle hästi toimiva Toompea malevkonna!

Leitnant Mihkel Tikk