Keilas lahingut pidamas

Kui mõned alles seedisid jaanipäevašašlõkki, siis teised kasutasid pühadejärgset nädalavahetust hoopiski linnalahingut harjutades. Sedakorda oli tegevuskohaks Keila linn, kus stsenaariumi kohaselt olid Eestile vaenulikud „separatistid“ mõned võtmetähtsusega hooned hõivanud ja üritasid ülejäänud linna kontrolli alla saada.11168398_881155358616646_2274654663612623652_nKorda looma ja seaduslikku võimu taaskehtestama saadeti Kaitseliidu üksused, mille hulgas siis ka Toompea koondrühm oli. Koondrühm tolle tõttu, et meie kõrval võitlesid ka kamraadid Akadeemilisest malevkonnast. Peamise jõu moodustas Põhjakompanii ja nö heade poolel oli ka jagu kohalikke Keila kaitseliitlasi Harju malevast. 

11666269_882076641857851_4405006403894110074_nVaenulikku poolt etendasid mitmed üksused ja reaalsema pildi loomiseks ei oldud sugugi alati selgelt eristatavas ühtses vormis. Samas sai ka ründav pool sõbralikelt tsiviilelanikelt ja nende hulka sulandunud luurelt kasulikku infot vastase paiknemise kohta. Seega, lisaks ehedale linnaruumile oli õppuse õhkkond vägagi realistlik.

11665652_882069018525280_1523620786790015883_nÕppuse käik kulges meie jaoks positiivselt, lõppeesmärk saavutati ja väärt õppetunni võrra rikkamana saab üksuste väljaõpet ainult paremaks teha. Erinevate üksuste koostöö on alati hea kogemus ja loob samas uusi sõprussidemeid kaaskaitseliitlaste vahel. Suur tunnustus ka Keila linnavalitusele, kes võimaldas õppust nende juures teha! Loodetavasti saab sellest pigem reegel kui erand! Ametliku tänuavaldusena sai linnavalitsus tänukirja ja Tallinna maleva laualipu meie malevapealiku kol-ltn Lauri Abeli käest.

tänukiriOhtralt pildi- ja videomaterjali antud õppuse kohta leiab nii Tallinna maleva kui ka Keila linna Facebooki lehelt. Kel huvi, visake pilk peale! Siin paar klõpsu lihtsalt atmosfääri loomiseks.

J.I.