Auvahtkond Reaalkooli juures 24. veebruaril

Eesti Vabariigi 95.aastapäeval pani meie malevkond välja traditsioonilise auvahtkonna Reaali Poiss juurde. Seekordne auvahtkond oli eriline seeläbi, et auvahtkonnas osalesid ka noorkotkad Reaalkoolist ja Gustav Adolfi Gümnaasiumist, sümboliseerimaks seda usku ja sädet südames, mis oli koolipoistel 95.a tagasi tervete klassidena Vabadussõtta minnes. Tänud ka lipnik Tikk’le , kes oli seekordne auvahtkonna ülem ja auvahtkonnas osalenud malevkonna kaitseliitlastele. Pildid auvahtkonnast on üleval fotoalbumis.

Kaido Tropp

Juhatuse liige

Toompea malevkond

toompea