Toompea malevkonna laskepäevad 2013. aastal

Lugupeetavad kaasvõitlejad. Käesoleval aastal toimuvad meie korralised laskepäevad
järgmiselt:
Veebruar
16.02.2013, laupäev, SiKaKo väljaõppepäeva raames.
Märts
24.03.2013, pühapäev kl. 10.00 – 16.00.
Aprill
28.04.2013, pühapäev kl. 10.00 – 16.00. Malevkonna karikavõistlus rändkarikale.
Mai
12.05.2013, pühapäev kl. 10.00 – 16.00.
Juuni
02.06.2013, pühapäev kl. 10.00 – 16.00.
September
29.09.2013, pühapäev kl. 10.00 – 16.00.
Oktoober
27.10.2013, pühapäev kl. 10.00 – 16.00.
November
16.11.2013, laupäev, SiKaKo väljaõppepäeva raames.

Laskepäeva ei ole kavandatud jaanuarisse ja detsembrisse, sest elu on näidanud, et külmadel
mõnusatel talvepäevadel on laskepäeval osalejaid vähe. Laskepäeva ei ole kavandatud
ka juulisse ja augustikuusse, sest siis puhkame pere seltsis. Ülal olevad kuupäevad on
kooskõlastatud Männiku lasketiiru ülemaga, kuid võivad muutuda, nagu juhtus eelmisel
aastal.

Laskepäevadel toimuvad harjutused täpsustatakse laskekäskudes, kuid kindlasti on kavas
eelmisel aastal ära jäänud laskeharjutus A.8 ning novembrikuus viime läbi korralised
lasketestid.

Laskepäevadele registreerimise teated koos tegevusjuhistega saadab staap eelnevalt igas
kuus eraldi, nagu meil on kombeks.

Tuletan ka meelde, et laskmispäevadel saavad osaleda ainult need, kes on positiivselt
läbinud relvaeksami (atesteerimise). Jätkuvalt soovitan kõigil malevkonna tegevliikmetel
sooritada nii automaadi, kui ka püstoli eksamid kuni tasemeni „relv koju“.

Kohtumiseni laskepäeval!

Lugupidamisega,
Raivo Linnas
Relvurpealik