TALVEPÜSS 21

TARELA – Toompe sektsiooni treeningvõistlus

JUHEND

Kaitseliidu Toompea malevkonna taktikalise laskmise meeskond korraldab Tallinna Reservväelaste Laskespordiklubi (TARELA) treeningute raames veebruaris treeningvõistluse.

Üritus toimub kahel päeval:

 1. Esimesel päeval on laskjatel võimalik tutvuda radadega ja erinevate relvadega ning proovida nende läbimisel erinevaid taktikaid.
 2. Teisel päeval toimub mitteametlik SRA võistlus 5 rajaga.

EESMÄRK

Tutvustada ja treenida taktikalist laskmist Toompea malevkonna kaitseliitlaste seas.

Tegemist on treeningvõistlusega, mis tähendab, et võistlejatele antakse tagasisidet soorituse kohta. Eesmärk läbi viia treening selliselt, et ka need kaitseliitlased, kes ei ole varem taktikalise laskmise võistlustega kokku puutunud, võiksid üritusest osa võtta.

Treenida koos partneritega väljastpoolt Toompea malevkonda, kellega meil võib reaalsete kriiside ajal tekkida vajadus teha koostööd.

II AEG JA KOHT

 1. Treeningvõistlus toimub 19.-20. veebruaril 2021 Kaitseliidu Männiku lasketiirus, Trapi tee 1
 2. Reedel, 19. veebruaril toimub radade ehitus ja samal päeval on võimalik tutvuda võistlusradadel ja treenida nendel ajavahemikus 1800-2000.
 3. Laupäeval 20. veebruaril registreerimine ja ohutustehnika instruktaaž kell 09.00
 4. Võistluste algus kell 10.00
 5. Võistluste orienteeruv lõpetamine kell 15.00

III OSAVÕTJAD

 1. Võistlus on mõeldud prioriteetselt Toompea malevkonna liikmetele ning Toompea malevkonna kutsutud külalistele, kellel on läbitud relvaeksam Kaitseliidus või PPA-s.
 2. Registreerumine toimub kuni 15.02.2021.a.
 3. Registreerumise küsimuste korral kirjutage: karolin.varblane@gmail.com

IV TUNNUSTATUD DIVISJONID JA KATEGOORIAD

 1. Open ehk vabaklass – võistleja tuleb ise oma relvaga, mis vastab SRA/IPSC vabaklassi tunnustele.  Seejuures tuleb arvestada, et rajad on ehitatud taotlusega imiteerida reaalseid taktikalisi olukordi, mis ei soosi puhtalt sportrelvi. Näiteks tuleb roomata liivad/lumes, kanda relva seljas jne.
 2. Standard – võistleja võib tulla oma relvaga, kui tal seda ei ole, siis annab kohtunik talle vastavalt raja spetsiifikale kas AK-4, AG-3, M-14 või HK USP.  Iga raja juures on 3 „ühist“ relva.
 3. Kõik võistlejad on Militaar kategoorias. See tähendab, et kohustuslik on kanda kiivrit, rakmeid või lahingvesti, esmaabivahendeid (vähemalt rõhksidet) ja varustust, mis kokku kaaluks 12 kg. (vesi, killuvest, ballistilised plaadid jne)
 4. Seenior kategooria – üle 50 aasta vanad laskjad.
 5. Naised kategooria

V LASKEHARJUTUS

 1. Võistlus toimub SRA reeglite järgi mis on kohandatud antud võistlusele oludele.
 2. Kokku on võistlusel kõikide radade peale võistleja kohta minimaalselt 50 automaadist ja 10 lasku püstolist distantsidel 3 m – 300 m.
  1. 1. rada on 300 meetri rada, kus tuleb aja peale laste nelja erineva märgi musta ala. Laskmise teeb raskemaks see, et enne harjutuse sooritamist tuleb teha 5 „kosmonaudi“ harjutust. (inglise keeles – burpee) Miinimumlaske 4, aga rajale lubatakse maksimaalselt 10 padruniga.
  1. 2. rada eeldab oskust paigaldada miini. Õpetus antakse kohapeal. Pärast miini „lõhkamist“, tuleb roomata laskepositsioonile ja lasta liikuvaid ja seisvaid märke. Miinimum laskude arv 12. Distants kuni 40 m.
  1. 3. rada on algab žguti panemisega topisest „lahingpaarilisele“. Sellel rajal on „ruum pantvangidega“, kus lisaks sihtmärkidele on ka 3 elementi, mis tuleb meelde jätta, et pärast laskmise lõpetamist õigesti vastata kohtuniku küsimusele. Miinimum laskude arv 14. Distants 1 -30 m.
  1. 4. rada on rada TEST3 peamiste elementidega 100 meetri distantsilt. Erinevad laskeasendid ja salvevahetus. Lastakse elektroonilistesse märklaudadesse.
  1. 5. rada on püstoli ja mõtlemise harjutus. Helisignaali peale antakse mõtlemis/arvutusülesanne, mis määrab tema sihtmärgid.

3.    Raja läbimine võib eeldada füüsilisi ülesandeid. (Jooks seljakotiga, roomamine jne.)

4.   Vähemalt üks radadest sisaldab sihtmärgi tuvastamise ülesannet, mis tähendab, et märgid mida lasta selguvad vahetult enne starti.

 
VI RELVAD JA VARUSTUS:

 1. Võistleja võib valida, kas ta laseb oma isikliku relvaga või kasutab võistluse korraldajate antud EKV standardvarustuse „ühisrelvi“.
 2. Võistleja saab oma „ühisrelva“ rajakohtuniku käest. Igal rajakohtunikul on kolm identset relva.
 3. Vajalik on rakmed või taktikavest ja kiiver, kuuli- või killuvesti saab kohapeal (kui endal ei ole). Iga võistleja võiks soovitavalt võtta kaasa oma isikliku taktikalise varustuse.
 4. Vähemalt kaks rada eeldavad relvarihma kasutamist.
 5. Registreeritud võistlejad saavad korraldajatelt 7,62mm moona.
 6. 5,56 mm moon tähendab oma relvast laskmist ja tõenäoliselt tuleb võistlejal kasutada oma isiklikku moona.
 7. 9 mm moon tuleb võistlejatel ise kaasa võtta. (Soovitatav on ühineda gruppidesse, kus isiklikud instruktorid muretsevad teile antud harjutuse jaoks moona.)

VII OHUTUSREEGLID

 1. Laskeharjutuse sooritusalast väljaspool peab relv olema kogu aeg ilma salveta või tühja fikseeritud salvega, laadimata ja vinnastamata ning lisaks kaitseriivistatuna, kui võimalik.
 • Relv loetakse laetuks, kui:
  • relva padrunipesas on padrun;
  • relva lukk on tagumises asendis ja relvale on kinnitatud padrunitega salv.
 • Võistlusalal kantakse püstolit kabuuris või kandepakendis. Vintpüssi või täpsuspüssi kandes peab raud olema üles- või allapoole, kui relv ei ole kandepakendis. Sõrm ei tohi olla päästikukaitse sees.
 • Väljaspool laskeharjutuse sooritusala tohib relva käsitseda ainult eraldi selle jaoks ette nähtud, märgistatud ja piiratud turvaalal, kus peab olema märgistatud ohutussektor, millesse peab relva raud olema relva käsitsemisel suunatud.
 • Relvakäsitsusalad on paigutatud sobivasse kohta laskeharjutuse lähedusse ja

märgistada hästi nähtavate viitadega. Relvakäsitsusala piirid peavad olema selgesti märgistatud. Laskjad võivad kasutada relvakäsitsusalasid järgmistel eesmärkidel:

 • Pakkida kotti, võtta kotist välja ja panna kabuuri laadimata relva.
  • Harjutada vinnastamist ja teha tühilaske laadimata relvaga.
  • Harjutada salve vahetust tühja salvega.
  • Kontrollida, puhastada, parandada ja hooldada relva, selle osa või muud tarvikut.
 • Käsitsetava relva raud peab olema igal hetkel suunatud relvakäsitsusalale märgitud ohutussektorisse.
 • Relvakäsitsusalas ei tohi ühelgi hetkel tegeleda laskemoonaga.

Laskeharjutuse sooritamise alal

 • Relva tohib käsitseda ja seda laadida ainult kohtuniku käsul.
 • Laskeharjutuse sooritamise ajal, kui relv on käes, peab relva raud alati olema suunatud ohutussektorisse. Kui laskeharjutusel kasutatakse püstolit, peab see olema kabuuri panekul, kabuurist võtul ning laetuna kabuuris olles (lähteasendist sõltumata) suunatud ohutussektorisse.
 1. Laetud relva raud ei tohi olla suunatud laskja poole.
 2. Relva laadides, tõrget kõrvaldades, salve vahetades või tühjaks laadides peab sõrm olema väljaspool päästikukaitset. Kui relva tühjakslaadimine nõuab sõrme asendit päästikukaitsest seespool, siis peab sellest kohtunikku eelnevalt informeerima.
 3. Kui laskja liigub rohkem kui ühe sammu võrra või vahetab laskeasendit, võib sõrm olla päästikukaitsme sees ainult sel juhul, kui toimub laskmine või sihtimine nähtaval olevate märkide suunas.
 4. Laskeharjutuse sooritamise ajal võib laskja kaotada kontakti relvaga ainult

laskeharjutuse kirjelduses sätestatud viisil või vajadusel asetab kaitseriivistatud või laadimata relva kontrollitult maha. Nendel juhtudel ei tohi laskja relvast eemalduda kaugemale, kui 1m.

 1. Kui laskja kaotab kontakti relvaga muul, kui eespool kirjeldatud viisil, siis kohtunik katkestab soorituse, tõstab üles ja laeb relva tühjaks.
 2. Ülesande kirjelduses võidakse ette kirjutada relva kaitseriivistamine liikumise ja laskeasendi vahetamise ajal, juhul kui see on ohutuse seisukohast vajalik.
 3. Juhul kui võistleja teeb juhulasu, katkestab kohtunik viivitamatult soorituse ja laskja diskvalifitseeritakse võistluselt.
 4. Juhulasuna käsitletakse:
  1. lasku, mis tehakse enne alustamise märguannet või pärast laskmist lõpetavat käsklust ”Lae tühjaks ja näita ette”;

B. lasku, mis tehakse laskesektorist välja;

C. lasku, mis tabab maad lähemal kui 3 meetrit laskjast, kui ülesanne seda ei eelda;

D. mis tahes lasku, mida ilmselgelt ei olnud kavas teha.

VIII TULEMUSTE ARVESTAMINE

Tulemusi loetakse SRA reeglite kohaselt.

IX ISIKUKAITSEVAHENDID/TOITLUSTUS

 1. Iga laskja tuleb oma nägemise- ja kuulmiskaitse vahenditega.
 2. Võistlejatele on tagatud soe tee.