Tuleristsed viisakusega

Toompea malevkonna esimene reaalne teenistusülesanne sellel kümnendil toimus 16. märtsil Tallinna reisisadamas. Rene Toomas kirjutab, mida ta seal näigi.

Esmaspäev, 16.märts oli teine päev, mil Kaitseliidu Tallinna maleva vabatahtlikud olid väljas Tallinna sadamas ning osalesid praeguse eriolukorra raames oma ülesannete täitmisel.

Kaitseliitlaste ülesanded Tallinna sadama reisiterminalides olid samad, mis eelmisel päeval, 15. märtsil, milleks olid PPA personali abistamine. Kui mõnel reisijal esineb terviseprobleeme või haigusnähtusid, juhatatakse inimene A ja D terminalides asuvatesse meditsiinipunktidesse tervisekontrolli. Kaitseliitlaste ülesannete hulka kuulusid ka inimeste tervisliku seisundit puudutavate kontrollküsimuste esitamine ning inimesi COVID-19 viirusest informeerivate voldikute jagamine.

16. märtsil võttis Tallinna Sadama reisiterminalides Toompea malevkond vastutuse üle Põhja Üksikkompaniilt, kes mehitas sadama terminale eelmisel päeval. Seekord oli Kaitseliidu ülesandeid täitmas rühmaülem Alan Uustal-Hoki juhtimisel.

Vastavalt PPA seatud ülesannetele jaotati Kaitseliidu meeskond kaheks. Sarnaselt eelmisele päevale abistas üks meeskond politseid väljas A terminali ees, kus vastavalt politsei korraldusele peatati autojuhid ning kaitseliitlased korjasid autojuhtide käest ära nende täidetud tervisetõendid. Tervisetõendite korjamise juures teostasid kaitseliitlased ka dokumendikontrolli ning kontrollisid üle, et kas autonumber oleks ankeedis selgelt märgitud. Kui ankeet oli täitmata, täitis reisija selle kohapeal. Laevatäie autode kontroll kestis minimaalelt 15 minutit maksimaalselt pool tundi. Kontrolli kiirus olenes ka kohapeal oleva PPA personali arvust.  Päeva jooksul ei esinenud autode kontrollimisel ühtegi intsidenti ega haigusnähtudega reisijat. Ei esinenud ka keeleprobleeme. Reisijad olid ankeedid valdavas enamuses korrektselt täitnud. Ilm oli päeval vihmane, kuid tuulevaikne. Ilmastikutingimused tööd ei seganud, sest kaitseliitlased olid vastavalt riietatud. PPA oli nagu eelmisele päevalgi taganud kaitseliitlasetele tervisenõuetele vastavad kaitsevahendid: kirurgilised maskid, kummikindad ja kaitseprillid.

Üks noorem kaitseliitlane oli juba langenud rutiini, kui ta ühel hetkel auto aknast küsis juhilt: “Kas teil tuludeklaratsioon on täidetud?” Samal hetkel sai kaitseliitlane oma veast aru ja puhkes naerma. Autojuht osutus samuti huumorilembeliseks ja ütles: “Õige jah, see on mul ka veel täitmata.”

Teine meeskond abistas PPA-d terminali sees. Kaitseliitlaste ülesanded olid  samad, mis esimesel meeskonnal. Kontrollida reisijatel tervisetõendite olemasolu ning nende täitmist. Terviseprobleemide või haigusnähtudega reisijad juhatada meditsiinipunktidesse, kus nendega tegelesid meedikud. Terminalis olid 2 reisijat saabunud riskipiirkonnast ning nad juhatati kontrolli mõttes koheselt meditsiinipunkti. Täiendava tervisekontrolli käigus selgus, et sümptomid ja haigusnähud neil puuduvad ning nad ei kurtnud ka mingite terviseprobleemide üle. Ühtegi intsidenti või probleemset olukorda terminalides sees ei esinenud.  Päeva jooksul oli võimalik ka meeskonna sees kaitseliidu vabatahtlikel roteeruda ning osaleda ülesannete täitmisel nii terminalis sees kui ka välitingimustes. Seoses eriolukorra kehtestamise ning peatse riigipiiri sulgemisega 17.märtsil oli märgata laevadelt maha tulevate reisijate arvu pidavat vähenemist. Kontrolli teostamise kiirus terminalides kasvas päeva möödudes.

Omaette teema oli keeltepaabel. Väga selgelt ilmnes, et igas meeskonnas peaks olema vähemalt üks inimene, kes räägib inglise keelt ja üks inimene, kes räägib vene keelt. See puudutas eriti läti või leedu transiitreisijaid, kes eesti keelt arusaadavalt ei osanud.

Niisamuti pandi proovile Toompea võitlejate raudsed närvid, kes sest oli ka üks ülipahane BMW-ga soomlane, kes oma tundeid vaka all ei hoidnud. Ta ei näinud, et Toompea võitlejad vaid naeratasid oma maskide all.

Päeva lõpus toimunud briifingu käigus kiideti Toompea malevkonna  meeskonda eeskujulikult missiooni täitmise eest. Kaitseliidu vabatahtlikud suutsid kõik olukorrad korrektselt ja efektiivselt lahendada ning päeva jooksul ei esinenud kusagil ühtegi probleemset olukorda ega intsidenti. Kaitsevahendite kasutamine ja tervisenõuete täitmine oli järjepidev ning korrektne.

Oluliseks kujunes puhketoas range hügineeriprotseduuri läbimine. Igaüks, kes tuli vahetusest, eemaldas välisriided, ühekordse kasutusega mask rändas prügikasti, prillid said puhastatud antiseptikuga ja seejärel läksid prügikasti ka kindad. Lõpuks puhastati antiseptikuga veel käed. Sisuliselt läbis iga võitleja päevas vähemal 4-5 korda protseduuri, mis kõige olulisema hulga viiruseid eemaldas.

Pilldil on meditsiinitarvete prügikott ja antiseptiku pihusti puhkeala ees.

Koostöö PPA-ga oli sujuv ning vastastikku teineteist toetav. Teatavad probleemid esinesid PPA ja Kaitseliidu vahelises kommunikatsioonis ning korralduslikus pooles. Silma hakkas PPA personalipuudus. Mõnelgi korral jäi olukorrast mulje, et kaitseliidu vabatahtlike tegevus on operatiivsem ning efektiivsem. Siinkohal märgitud asjad võivad tuleneda ka kahe organisatsiooni erinevatest protseduuridest.