Toompea malevkonna embleem on moodsam.

Iga Toompea malevkonna liige võib kanda seda embleemi oma uhkuse märgiks. 30. jaanuaril 2020 toimunud Toompea malevkonna üldkoosolekul jaotati uuenenud vormiga käiseembleemi. Sellel embleemil on ka oma lugu.

Meie malevkonnas on reaalselt täna üks kompanii, mille koosseisus olemine näitab suurt pühendumist, sest aastas tuleb osaleda vähemalt 5 õppusel. Vana nimega kutsuti seda roheliseks kompaniiks, täna on see kompanii Põhja Maakaitseringkonna lahinggrupi koosseisus ja läheb sinna, kus on kõige pingsam olukord. Kui vaja, siis läheb see kompanii ka Tallinnast välja.

Teisalt on meie malevkonnas palju liikmeid, kelle elu, elukutse jne ei luba neil pidevalt sama koormusega panustada, aga kelle kaitsetahe ei ole sellest hoolimata alaväärtuslikum. Tegelikult on ideaalses korralduses igal liikmel oma võimetekohane ülesanne, tänu millele püsib suur pilt koos.

Ajalooliselt kujunes omamoodi ebaõiglaselt nii, et vaid kuulsa rohelise kompanii liikmeid said vormi ja koos sellega ka käiseembleemi. Teistele jäid tühjad pihud. Et olukorda parandada otsustas juhatus kaasajastada meie sümboolikat.

Esimeseks ülesandeks oli vaja kõigile Toompea malevkonna liikmete anda võimalus näidata oma vennaskonna ja südametunnistuse märki. Selleks kehtestati embleem, kus mustal põhjal on Toompea torn. Embleemi praegune kuju on kantud arusaamast, et alles on Toompea põhisümbol – torn ja Kaitseliidu kilbi kuju ja kirjatüübid. Muutus vaid detailsuse aste. Hea embleemi tunnus on see, et see on kaugelt ja lähedalt koheselt äratuntav ja tegelikult ka sama detailsuse astmega.

Selle embleemi kasutamise piirangud on kirjas üldises Kaitseväe vormikandmise eeskirjades. Lihtsustatult on selle embleemi kohaks vormil takjas, mis jääb Sulle käisel lipu alla. Samas lubab Toompea malevkond seda embleemi kanda ka väljaspool Kaitseväe vormi, nii et selle kandmine näitaks kandja uhkust.

Tänane kaitseliitlane on ju kaitseliitlane 24/7. Ta on kaitseliitlane ka siis, kui ta vormi ei kanna. Me ju teame, et kaitseliitlane teeks purjuspäi avarii, siis ajakirjanduses ei öeldaks, et näe Ants, 38, tegi avarii Antslas, vaid öeldaks, et Antslas sõitis purjus kaitseliitlane vastu posti. See oli negatiivne näide, aga sama kehtib ka positiivsete näidete korral. See tähendab, et te olete igal hetkel kaitseliitlane ja võite ka vastavat tunnistust kanda. Lõpuks on see märk vandest, millega te lubate, et teie eluajal ei lehvi Pika-Hermanni tornis midagi muud peale eesti lipu.

Samal ajal on aga ainult rohelisel kompanii liikmetel õigus kanda ka oma erilist kompanii embleemi, millel on sama Toompea malevkonna embleem rohelistes värvides. Selle embleemi saamiseks peab osalema selle kompanii õppustel ja seega on roheline embleem märk pühendumisest.