Viime soome sõbrad Tapale

15. novembril toimus meie malevkonna heade sõprade soomlaste visiit Tapa
sõjaväelinnakusse. Kokku osales 24 külalist ja tegu oli vastastikuste
külastuste meiepoolse korrana.

Tapal aitas mul soomlasi võõrustada brigaadi staabist kpt Rebane, kes
esmalt andis neile lühikese ülevaate 1. Jalaväebrigaadist ning selle
toimimisest. Peale laeva- ja bussireisi oli külalistele planeeritud
lõunasöök Tapa linnaku uues sööklas. Teadaolevalt on see suurim
sõjaväeotstarbel ehitatud söökla Baltikumis.

Suundusime programmiga edasi külastades 1. jalaväebrigaadi infrastruktuure.
Võrdlusena sai ette võetud visiidid vanasse ja uut tüüpi kasarmutesse, kus
üsna kiiresti sai meie külalistele selgeks, kui head on väljaõppe
võimalused praegustel Eesti ajateenijatel. Soomlastele avaldas muljet kui
lihtsalt, samas targalt on konstrueeritud uut tüüpi kasarmud, mida võime
näha praktiliselt kõikides Eestis paiknevates sõjaväelinnnakutes.
Peale kasarmuvisiite suundusime vanale lennuväljale, kus paiknevad
rasketehnika- ja laoangaarid. Muu hulgas nähti ära nii värskelt saabunud
uue briti kontingendi Challenger tankid kui ka meile truud MAN ja DAF
veokid.
Sõdurikodus andsime kpt Rebasega brigaadi poolt tänutäheks üle 1.
Jalaväebrigaadi meeneplaadi ning soomlased omakorda tänasid meid.
Võib öelda, et külaliste jaoks oli tegu sisutiheda pärastlõunaga, mis andis
neile hea pildi Tapa linnakust.
Tänud Tallinna malevale bussitranspordi eest ning brigaadipoolsetele
võõrustajatele kpt Rebasele ja kpt Kaldale.

Marko Tooming