Toompea tänas sõpru PPA-s

Seoses läheneva Võidupühaga, otsustas Toompea malevkond tänada oma häid partnereid PPA-st. Teatavasti on meie “Kollane” kompanii sisekaitselise suunitlusega ja seetõttu on just viimasel poolel aastal toimunud ühteaegu nii kontseptuaalset tööd, kui ka reaalset politseiväljaõpet. 

Miks see on oluline? Leitnant Ilmar Raag, Toompea malevkonna pealik ütles tänukirju üle andes: “Me teame, et reaalselt on Kaitseliidu reageerimine PPA toetuseks tunduvalt tõenäolisem, kui tegutsemine sõja ajal Kaitseväe all. Täna veel on kõik muud kriisid tõenäolisemad, kui kohene konventsionaalne sõda. Seetõttu peab Kaitseliit ja PPA üksteist järjest paremini mõistma.”

Pildil on vasakult Armin Saarits, Urmas Krull ja Toompea kollase kompanii ülem, leitnant Marko Reichardt.

Sellise koostöö näiteks ongi hea klapp, mis on tekkinud Armin Saaritsa ja Urmas Krulliga. Politseileitnant Armin Saarits on PPA arendusosakonna valmisoleku ja reageerimise büroo politseivanemanalüütik ja politseileitnant Urmas Krull on PPA Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo kriisireguleerija. Nende nägemuses võiks koostöös Kaitseliidu kooliga tulevikus kõik Kaitseliidu rühmaülemad ja jaoülemad olla üheaegselt ka abipolitseiniku väljaõppe ja staatusega, mis lubaks neid tunduvalt asjakohasemalt vajadusel reageerida. Tänukiri läheb ka politseileitnant Priit Saarele, kes praegu on siirdunud Riigikantseleisse ja kes on ühtlasi ka Toompea malevkonna liige. 

Eraldi teema on Toompea malevkonna sisekompanii võimalik võimekus kriisi korral täita PPA toetuseks ka kiirreageerijate ülesandeid, nii nagu me tegime SIIL 2018 ajal. (Igaks juhuks kordame üle, et kiirreageerijad ei ole eriüksus.) Kõikide nende teemadega aga minnakse edasi juba sügisel.