SIIL ALGAS

Läbi aegade suurim õppus Siil 2018 algab 2. mail ja kestab 14. maini. Siil hõlmab kogu Eestit, kuid suuremad õppelahingud peetakse Lõuna ja Kagu-Eestis. Kandev roll on seekord Kaitseliidul. Õppusel on plaanitud osalema vähemalt 15 000 kaitseväelast, kaitseliitlast, ajateenijat, reservväelast, naiskodukaitsjat ja liitlasvägede sõdurit.

Toompea malevkonna jaoks on selle Siili raskuspunkt 4.-7. maini, mil toimuvad koostöös PPA-ga harjutused Põhja-Eestis. Politsei- ja piirivalveameti poolne Siili üldjuht Marti Magnus ütles, et PPA läheb 4. mail üle kriisiaegsele juhtimisstruktuurile. Õppus annabki ülevaate, kuidas saab Kaitseliit PPAle toeks olla. Toompea malevkond annab õppustelt jooksvat ülevaadet meie naiste ja meeste tegemistest. 

Selline näeb õppuse stsenaariumi järgi välja lähipiirkonna poliitiline kaart.

SUUREM PILT

Õppuse stsenaariumi koostas Norras Stavangeris asuv NATO Ühendsõjapidamiskeskus (Joint Warfare Centre). Selle kohaselt on Siili ajal Eesti peamiseks oponendiks riik nimega Murinus, mis ei ole rahul NATO kohalolekuga ja otsib võimalusi oma mõjusfääri laiendamiseks Läänemere idakaldale. Stsenaariumis mängitakse läbi ka „areng kriisini“, mille loogika on selles, et kui reaalsuses piisavalt vara reageerida, siis on võimalik suurem eskaleerumine ära hoida. Meie õppuse raames toob Murinuse president Marin Kotumun ettekäändeks Eesti ja Läti sekkumise Murniuse siseasjadesse ja on valmis alustama sõjategevust Eesti ja Läti vastu. Oluline selles stsenaariumis on ilmselt kõigepealt see, et Eesti julgeolekut käsitletakse ka teiste Balti riikide julgeolekuga koos. Me ei ole eraldiseisev saar.  Igal juhul järgitakse rahvusvahelist hea tava, et reaalsete riikide vastast sõjategevust justkui ei harjutata. Lihtsa kaitseliitlase jaoks sellel stsenaariumil poliitilisel poolel olulist tähendust ei ole.  Tähtis on pigem see, et me harjutame ka hübriidolukordi, kus suur sõda veel ei ole alanud.  See ongi faas, kus Kaitseliit toetab politsei operatsioone.  Ja lõpuks olulisem vastase nime teadmisest on ikkagi koostöö proovimine ja teadmine, et harjutame Eesti kaitsmist oma riigi territooriumil.

KAITSELIIDU PEAÜLESANNE

Kaitseliidu pea ülesanne on vaadata üle oma tegelik liikmeskond. Me ju kõik teame, et olles vabatahtlikud, on Kaitseliidu meeskond teinekord üsnagi voolav. On ka neid, kes ütlevad, et me tuleme välja ainult siis, kui on suur kriis ja tõsine vajadus.

Nüüd aga on käes see hetk, kus tuleb teha üks vahekokkuvõte. Me võime juba täna jagada Toompea malevkonna liikmed kolmeks. Esiteks on need, kes sõidavad välja meie kahe kompanii kinnitatud koosseisus, teiseks on need, kes on juba haaratud politsei, päästeameti või kaitseväe ülesannetega ja kolmandaks need, kes igapäevaselt on passiivsemad. Planeerimise mõttes on just nemad küsimärgiks, sest me ei saa üles ehitada ühtegi operatsiooni teadmisega, et meil on nimekirjas X arv inimesi, kes võib-olla tulevad välja.

Toompea malevkond ootab seekord ka neid liikmeid 4. mail aadressil Wismari 3 (kohe Kaitseliidu maja Toompea 8 kõrval). Igale ühele leiame mingi vastuse. Tulge kohale ka need, kes tahavad rahumeelselt oma liikmelisust peatada. Mõned tahavad ehk astuda toetajaliikmeks, mis on samuti oluline, kuid ei eelda pidevalt õppustel käimist. Aga neile, kes tahavad jääda tegevliikmeteks, me leiame samuti jõukohase ülesande. Kõige tähtsam on kohaletulek tõestamaks, et te olete tõepoolest olemas ka raskel tunnil.