Kaitseliidu Toompea malevkonna pealik leitnant (r) Jan Lukk andis 01.12.2017 Toompea lossi Valges saalis malevkonna juhtimise üle leitnant (r) Ilmar Raagile

Pealik Lukk ütles malevkonna juhtimist üle andes järgmist: Mul on olnud suur au olla Toompea malevkonna pealik. Minu juhtimisel sai malevkonnas palju tehtud aga veel rohkem on teha.
Tänan enda poolt kõiki meie malevkonna liikmeid, kes on panustanud vabatahtlikult riigikaitsesse.

Kaitseliidu Toompea malevkonna juhtimise võttis üle leitnant (r) Ilmar Raag

Pealik Raag rõhutas oma lühikeses avakõnes, ta on näinud ja olnud osaline selles kuidas Toompea malevkond oma panuselt riigikaitsesse viimaste aastate jooksul kasvanud rühma suurusest üksusest kahe
kompanii suuruseks panustajaks ning arvestades meie malevkonna ohvitserkonna potentsiaali on meil ruumi kasvada pataljoni tasemeni välja. Pealik Raag rõhutas, et tema peamine roll ei saa olema malevkonna
sõjaline juhtimine, selleks on olemas võimekad kompanii ülemad, vaid eelkõige sidususe loomine selleks, et kõik Toompea malevkonna liikmed saaks panustada riigikaitsesse.