Tallinna linna aukodanik Aadu Jõgiaas

Head kaasvõitlejad!

Mul on suur au ja heameel teatada, et Tallinna linn on tunnustanud aukodaniku teenetemärgiga meie head kaasvõitlejat sisekaitsekompaniist mlv Aadu Jõgiaas’i. Teenete eest Eesti iseseisvumise taastamisel ja Eesti lähiajaloo talletamisel.

Tema pühendumus panustada ja jagada oma teadmisi ja oskusi kodumaa ja
Toompea lossi kaitseks on olnud meile kõigile eeskujuks.

Aadu, õnnitleme sind kogu Toompea SKK poolt ja soovime jätkuvalt edu ja
tervist!
http://www.tallinn.ee/est/aukodanikud/Aukodanik-Aadu-Jogiaas-2017-Teenetemark

Parimate soovidega,

Nlt Marko Reichardt
SKK KÜ
Toompea Malevkond