PRESSITEADE – Tallinna Mustpeade vennaskond annetab Kaitseliidu lahingüksusele lipu!

Toompea 417

Pühapäeval, 14. mail kell 13.00 annetab Tallinna Mustpeade vennaskond Kaitseliidu Toompea malevkonna kergejalaväe kompaniile lipu, mis antakse üle vahetult enne väljasõitu õppusele Kevadtorm. Lipu üleandmise tseremoonia toimub Kaitseliidu Tallinna maleva tagalakeskuses Tallinnas, Plangu tänav 4.

Jussi Pärnpuu, Mustpeade Vennaskond: „Tallinna rae poolt Mustpeade Vennaskonnale 1407. aastal annetatud põhikiri kohustab vennaskonda Tallinna ka kaitsma. See põhikiri ei ole viimase 600 aasta jooksul kehtetuks muutunud. Meie jaoks on parim panus Tallinna ja Eesti kaitsesse koostöö Kaitseliiduga, mille raames on meil kujunenud head suhted Toompea malevkonnaga. Lootuses, et meie koostöö kujuneb pikaealiseks, on meil täna au annetada lipp nende Toompea malevkonna kergejalaväe kompaniile.“

Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkond on vabatahtlik riigikaitseline ühendus, mis koondab erineva taustaga ja erinevas vanuses inimesi. Ajalooliselt oli Toompea malevkonna ülesandeks Toompea kaitsmine, kuid täna ollakse valmis tegutsema ka laiemalt. Toompea kergejalaväekompanii on üks Toompea malevkonna üksustest, tegemist on ainsa lahingüksusega. Kergejalaväekompaniisse kuuluvad vaid need, kes pidevalt panustavad oma väljaõppesse.

Kompanii ülem, kapten, Jaanus Peet ütles :“Ma arvan, et Toompea kompanii ei ole enam lihtsalt punt rõõmsaid ja entusiastlikke kodanikke, vaid tõeliselt kokkuharjutanud kergejalaväekompanii. Ja selle märgiks tahame alustada ka oma üksuse traditsioonidega. Lipu omamine on üks neist.“

Toompea malevkonnale on seekordne Kevadtorm eriline. Toompea kergejalaväekompanii loeb oma sünniks 5. maid 2015, kui mindi õppusele SIIL. Vahepeal on aga toimunud eraldi väljaõppe tsükkel, mille käigus läbiti atesteerimine. Kevadtorm on aga seekord justkui lõpueksam ühes hindamisega.

Toompea kergejalaväekompanii läheb Kevadtormile Põhja maakaitse lahingugrupi koosseisus. 

Tallinn, 12.05.2017


Kontaktid:

Ilmar Raag, Toompea mvk teavituspealik
E-mail: ilmar.raag@gmail.com
Tel: 5248 626

Neeme Brus, Toompea mvk,
E-mail: neeme.brus@kaitseliit.ee
Tel:50 12 301

Ajakirjanikud, kes soovivad tulla kajastama lipu üleandmise tseremooniat, peavad Kaitseliidu territooriumile sisenemiseks ennast registreerima nime ja isikukoodiga Ilmar Raagi juures. Kohale tulles võtke kaasa isikut tõendav dokument.