Toompea malevkonna võitlejad osalesid Kaitseliidu suurõppusel “Hunt”

image004Toompea malevkonna liikmed osalesid 25.-27.aprillil Loksa linnas ja Pärispea poolsaarel toimunud  ühisõppusel «HUNT 2014», millest võtsid osa Tallinna, Harju ja Rapla maleva sisekaitse- ja lahingkompaniid ning teised sisekaitseüksused, kokku üle 600 osaleja.

Toompea malevkonna võitlejad osalesid õppusel leitnant Jaanus Peedi juhtimisel, sisekaitsekompanii koosseisus, kusjuures meie mehitada oli ka kompanii juhtkond.

Õppuse esimeses faasis keskenduti peamiselt „vastase“ eeldatava pealöögisuuna riivistamisele klassikalises kaitselahingus, mis õppuse edenedes muutus pigem liikuva kaitse ja rünnaku sümbioosiks.

27.04 kandus õppuse tegevuskoht Loksa linna, kus aktiivne lahingtegevus toimus otse Loksa linna tänavatel.

Õppuse kokkuvõtteks ütles Jaanus Peet: „Kompanii täitis kindlalt talle pandud ülesande, mille eest avaldan tänu kõigile õppusel osalejatele. Arenguruumi on eelkõige üksuste tegutsemises kõige põhilisemal tasemel st. jao tasemel, kus on vaja saavutada jagudesisene parem kokkutöötamine, samuti allüksuste juhtidepoolne kiirem tegutsemine muutuvas lahingolukorras, kuna initsiatiiv otsustab lahingu käigu.“

Õppusel osalenute nägudelt peegeldus õppuse kokkuvõtteks rahulolu, kuigi mehed olid väsinud.

Aga nüüd on juba aeg seada uusi sihte – ees on ootamas õppuse „Põhjakonn“ eelõppus 13.-15.06.2014.

image001