Toompea malevkonna laskepäevad 2014.aastal

Laskeoskus on võitleja üks peamisi põhioskusi ilma milleta ei ole võimalik täita lahingülesannet. Loomulikult ei seisne küllaldane laskeoskus üksnes täiuslikus soorituses tiirus staatilises asendis võistluse rütmis ja vormis. Tiirus laskmise järjepidev harjutamine on üksnes eeldus selleks, et võitleja omandaks algsed teadmised relva käsitsemise rutiinidest, relva ja moona käitumisest ning kinnistuksid tavapärased laskeasendid ja –tehnikad ning võtted relva ja moona ohutuks käsitsemiseks. Tiiruharjutustel saab võitleja relvaga tuttavaks ja sõbraks, aga relv ei muutu veel võitleja ihuliikmete orgaaniliseks jätkuks. Ehk tiirus harjutamisel ei teki harjumust pidevalt analüüsida ümbruskonnas toimuvat, hoolimata stressiolukorrast, ja tegutseda relvaga tulemuslikult ootamatutes ja pidevalt muutuvates olukordades, kus vastane ei ole kohale naelutatuna kuuli ootamas ja miski ei sega laskjat. Kaitseliitlane, kes ei ole küllaldaselt harjutanud laskmist tiirus, ei saa osaleda taktikalise laskmise ja lahinglaskmiste harjutustel enesele ja teistele ohutult ning täita õppe- või lahingülesannet eesmärgipäraselt. Ehk tema väljaõpe jääb poolikuks. Seega on laskeharjutustel regulaarne osalemine kaitseliitlase lahutamatu väljaõppe osa. Meie malevkonna korralised laskepäevad toimuvad AD 2014 järgmiselt:
 
Märts 
22.03.2014, laupäev kl. 10.00 – 16.00. 
 
Mai 
10.05.2014, laupäev kl. 10.00 – 16.00. 
 
Juuni 
07.06.2014, laupäev kl. 10.00 – 16.00. Malevkonna karikavõistlus rändkarikale.
 
September 
27.09.2014, laupäev kl. 10.00 – 16.00. 
 
Oktoober 
25.10.2014, laupäev kl. 10.00 – 16.00. 
 
November 
15.11.2014, laupäev kl. 10.00 – 16.00 (lasketest). 
 
Laskepäevad on paigutatud laupäevadele Tallinna maleva laskepäevade uue korralduse tõttu. Laskepäevadel toimuvad harjutused täpsustatakse laskekäskudes.
 
Kohtumiseni laskepäeval!
 
Lugupidamisega,
Raivo Linnas 
Relvurpealik