Toompea võitlejad osalesid õppusel “Põhjakonn”

Toompea malevkonna liikmetest koostatud jalaväejagu osales Tallinna maleva jalaväerühma koosseisus traditsioonilisel viie Kaitseliidu maleva Viru, Alutaguse, Järva, Rapla ja Tallinn ühisõppusel Põhjakonn. Õppuse formaadi kohaselt olid
Tallinn, Järva ja Rapla kaitses ning ründamas Viru ja Alutaguse malevad.
Meie jaoks oli õppus oluline ka seeläbi, et kaitsvate malevate kompanii suurust koondüksust juhtis meie malevkonna pealik leitnant Lukk ja Tallinna maleva jalaväerühma kapral Maalmann. Lisaks täitsid meie malevkonna liikmed erinevaid võtmepositsioone kompanii tagala ja lahingteeninduse valdkonnas. Lisaks pani malevkond välja 4 kohtunikku meie ohvitserkonnast.
Jaoülema vaatenurgast lähtuvalt võiksin õppuse kokku võtta, et võsas, keset lahingut oma üksuse juhtimine ei ole just kõige lihtsam tegevus ja selleks, et jagu suudaks mobiilse ja löögivõimelise üksusena piiratud nähtavusega ja kohati segase rindejoonega alal edukalt tegutseda tuleb HARJUTADA, HARJUTADA  ja veel kord HARJUTADA. Aga vähemalt said minu püüdlused ( ma ei mõtle siin sooritust ennast vaid sisemist püüdlust endast maksimum anda) oma üksust lahingus juhtida peale õppust leitnant Lukk’lt sõbraliku hinnangu ütlusega „ et vähemalt oma hääle oled Sa metsa jätnud“.
Lisaks sain veelkordse kogemuse, et iseenesest mõistetavaid asju sõjas ei ole ja kõike mida eeldad vastase asukoha kohta, peab ka reaalselt üle kontrollima ja andku meie tankitõrjujad, see koolitarkuse omandamine meile andeks.
Kokkuvõttes, täitis kompanii oma ülesande, säilitas endale määratud maaala ehk teisisõnu täitis edukalt talle pandud ülesande. Kompaniiülem Lukk kiitis lõpurivistusel kõiki tema alluvuses sõdinud üksuseid ja tundis muret, et miks meie vastane seekord nii nõrk oli.

Tänud kõigile, kes osalesid, oli au teiega õlg õla kõrval see õppus läbi teha!

Kaido Tropp

Fotoalbumisse on lisatud pildid õppuselt
PK1