Malevkonna laskepäev 15.12.12

Toompea malevkonna selle aasta viimane laskepäev toimub 15.12.2012 Männiku lasketiiru 100 m tiirus sisekaitsekompanii korralise väljaõppepäeva raames. Laskepäeval võivad osaleda kõik Toompea malevkonna liikmed, kes on positiivselt sooritanud GALIL AR atesteerimise. Laskepäeva eesmärk on kaitseliitlase laskeoskuse välja selgitamine ja selle parendamine laskmisel tabelrelvast ning laskeoskuse taseme kindlaks tegemine. Põhilaskeväljaõppe peavad läbima kõik teenistusülesannete täitmiseks kinnitatud sõjaväerelva omavad kaitseliitlased, kelle teenistusülesanded eeldavad relva kasutamist. Põhilaskeoskuse omandamiseks peavad kõik laskjad läbima laskeharjutused A.1–A.6.

Laskeharjutused

Enne laskeharjutusi on võimalik relva kontrollida ja vajadusel seada normaaljooksule. Selles toetab meid laskeinstruktor leitnant Jan Lukk. Laskepäeval sooritame laskeharjutusi kükkis ja istes laskeasenditest ja lasketesti.  Lasketesti sooritame lamades, põlvelt ja püsti asendist lastes ilma toeta. Lamades ja püsti asendist laskmine toimub ajalise piiranguga. Ehk põnevamalt, kui tavaliselt. Meil ei ole võimalik kasutada liikuvat sihtmärki, mistõttu sihtmärgi ilmumist tähistab vile. Loomulikult järgneb igale laskeharjutusele tagasiside andmine laskmisel osalenutele. Teatavasti kõik väljaõppes osalevad kaitseliitlased peavad vastavalt kinnitatud väljaõppekavale sooritama oma sõjaväerelvadega lasketesti tasemele „arvestatud”. Test tuleb sooritada vähemalt kord väljaõppetsükli jooksul, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. SKK väljaõppetsükkel saab läbi, mistõttu on ka õige aeg lasketesti sooritamiseks. Automaadi lasketesti ebaõnnestunud sooritamisel kordame seda ebaõnnestujatele järgmisel aastal mõnel laskepäeval. Lasketesti ebaõnnestunud sooritamine ei välista kaitseliitlase kaasamist edasisse laskeväljaõppesse, v.a juhul, kui see võib ohtu seada teised laskmisel osalejad. Võitlejad peavad lasketesti läbima kindlasti enne väljaõppeperioodi esimest lahinglaskmist. Seega, on oluline, et kõik SKK võitlejad, kes järgmisel aastal võivad olla olukorras, kus neil on vaja osaleda lahinglaskmistel, peavad enne lahinglaskmisi olema läbinud lasketesti.

Laskepäeva korraldus

Laskmise viib läbi malevkonna relvurpealik ja laskmisi kontrollib leitnant Jan Lukk. Laskepäev algab tavapärase kogunemisega malevkonna staabi juures e-kirja teel saadetud kellaajal. Sealt liigume ühiselt edasi Männiku lasketiiru, kus toimub laskepäeva üldine tutvustus, ohutustehnika instruktaaž ning laskeharjutuste tutvustamine. Keskpäevaks on kavandatud lõunasöök, mille valmistavad/korraldavad meile meie tublid kaasvõitlejad Naiskodukaitse Toompea jaoskonnast. Laskeharjutused peaksime lõpetama umbes kella poole neljaks, sest kella neljast on juba pime. Männikul puhastame ka relvad. Õppepäev lõpeb kava kohaselt hiljemalt kl. 17.00 ehk sellest hetkest peaks iga võitleja olema vaba nautima laupäevaõhtut vastavalt oma soovidele.

Mida võtta kaasa?

Laskepäeval osalejal peab olema seljas talvine välivorm. Kohustuslikult peavad kaasas olema kuulmekaitsmed või kõrvaklapid, kaitseprillid, individuaalne sidemepakk ja Kaitseliidu liikmepilet. Laskma ei lubata laskjaid, kellel ei ole kaasas kohustuslikku varustust.  Kõrvatroppe saab ka kohal. Soovitav on kaasa võtta lebomatt, vihmarõivad või telkmantel (kui sajab lörtsi), termosega sooja jooki, kuigi kohvi ja teed saab ka kohal. Rakmete olemasolu on eeldatav, kuid mitte kohustuslik.

Transport

Staabist lasketiiru ja tagasi sõidame isiklike sõidukitega, mistõttu on mõistlik oma jaos kokku leppida kes kelle autoga sõidab.

Arendagem oma laskeoskust ja edendagem ühistegevust!

Kohtumiseni 15.12.2012!

Raivo Linnas
TMK relvurpealik