Ukraina MEMO

Tähelepanekud Ukrainast kapten Ilmar Raagilt

UKRAINA MEMO JAN23

1/2

ÜLDINE OLUKORD

Toetudes vaid isiklikule kogemusele, on asi mitmes mõttes halvem, kui novembris, kuid ukrainlaste meeleoludes seda vahet ei märka. Kui helistada tuttavatele, siis nad kõik hoiatavad, et kui parajasti elektrit ei ole, siis nad internetis ei pruugi ühenduda. Lvivi ligidal Sambiri väikelinna juures oli normiks, et elektrit oli vaid 5-6 tundi päevas. Selleks ajaks inimesed juba teadsin, et just siis tuleb pesu pesta või laadida akusid. Mulle endalegi tekkis rütm, kus juba ette teadsin, millal on soovitav kõik akupangad täis laadida. Kahel korral istusin oma uue sõbra Juri perega õhtusööki sööma nii, et keset lauda pandi suur LED valgus, mis põles aku pealt. Kõige olulisem paistis aga see, et kõikide ukrainlaste jaoks tundus praegune olukord juba sellise normaalsusena, et keegi isegi ei maininud ebamugavust. Kui väike poiss tahtis öösel minna tualetti, siis oli taskulamp tema jaoks juba valmis pandud.

Ja see kõik oli 1000 km rindejoonelt eemal.

SAMAL AJAL RINDEL

Kui jätta kõrvale BAHMUTI juures toimuv, siis kõikjal mujal näib VF armee tegelevat vaid suurema pealetungi ettevalmistamise ja tegelikult veel mitte päris rünnakuga. Miks BAHMUTI ala on erand? Siin oskan ainult spekuleerida ja usun, et BAHMUTI esile tõus on seotud isiksuste võimumängudega VF armee juhtkonnas. Väga palju on tõesti räägitud Prigožini poliitilistest avaldustes, millega ta on ennast positsioneerinud iseseisva poliitilise jõuna. BAHMUT ja SOLIDAR on tema lahingratsud, millega tõestada oma tõsiseltvõetavust. Selle olukorra seletuse nõrkuseks on fakt, et tegelikult on BAHMUTI juures VF väegrupeering oluliselt suurem kui ainult WAGNERI üksused.

Wagnerist niipalju, et selle võitlejaid kutsutakse ukraina ja vene sõdurite slängis muusikuteks Nende maine on vene sõjaväelaste seas väga madal, sest endiste vangide kohta liigub palju kuulujutte. Näiteks on vene sõdurite seas uskumus, et paljud ”muusikud” on HIV positiivsed ja seetõttu ei tohi nende verega kokku puutuda. Seega parem on veritsevale haavatud “muusikule” mitte esmaabi anda. Wagneri üksusi iseloomustavad ka katsed kasutada pettust rohkem kui regulaararmee. Nii on teada vähemalt kaks direct action rünnakut, kus “muusikud” riietusid ukraina armee vormidesse ja suutsid sellisel viisil pääseda ukrainlastele ligidale. Samas on tegemist rohkem erivägede meetoditega ja suuremat mõju ei ole sel viisil saavutatud, ehkki taktikaliselt on võidetud pisemaid lahinguid.

STRATEEGILINE VAADE

Ukraina sõdurite seas levib info, nagu oleks VF grupeeringu suurus BAHMUTI operatiivsuunal 110 000 meest. See võib vabalt olla kuulujutt, seda enam, et operatiivsuuna mõiste on lihtsõdurite jaoks ujuv suurus. Samas on tõsi, et Ukraina pool on Bahmuti alla viinud reserve, et veidigi hoida tõsiselt võetava kaitse numbrilist suhet.

MATEMAATIKA, KUI SÕJALISE PLANEERIMISE ALUS

Igaks juhuks kordan üle, et sõjaliste prognooside tegemisteks kasutavad sõjaväelased statistilisi mudeleid, mis arvestavad eelkõige elavjõu ja tulejõu suhtarve, mida suhestatakse keskkonna mõjusse. Näiteks eeldatakse, et üks jalaväe lahingmasin või tank on avatud maastikul 100% tõenäosusega võidukas 30 mehelise jalaväe rühma vastu distantsilt 3000 meetrit. Või võrdse tulejõu juures tekib ründajal kolmekordse ülekaalu juures 50% tõenäosus eduks kaevunud vastase vastu jne, jne…

Just taolist matemaatikat silmas pidades, arvasid USA kindralid Mattis ja Petraeus veel pool aastat enne 24. veebruari, et Venemaal ei ole piisaval hulgas jõudu, et Ukraina vastu edu saavutada. Seetõttu oleks olnud ratsionaalne, et Venemaa ei ründa. Ometi käitus Venemaa ebaratsionaalselt ja tulemus oli hävitav.

Praegune olukord näitab, et VF on otsustanud vähemalt kohati pöörduda oma sõjateooria ratsionaalsete eelduste juurde. Ehk, ratsionaalne oleks kindlates löögisuundades saavutada kriitiline jõu ülekaal. Võtame eelduseks, et VF kasutas sõja alguses grupeeringut, mis ulatus 150 000 kuni 200 000 meheni. Ukraina viis läbi mobilisatsiooni kohe sõja algul ja juba mais oli UKR armee suuruseks umbes 750 000 meest, mis oli jagatud nii, et ka Valgevene ja Transnistria alla oli julgestusse jäetud üksusi. Lisaks hoiti reservi, mis klassikaliselt võiks olla veerand või kolmandik sinu jõust. Nii jõuti 2022 suvel olukorrani, kus elavjõus valitses rindel suhteline võrdsus, kuid venelastel oli masendav ülekaal tulejõus. Venelased kandsid suuri kaotusi, sest nad ründasid ja ukrainlased kandsid suuri kaotusi, sest venelastel oli rohkem suurekaliibrilist kaugelt laskvat relvastust.

Septembris 2022 olid venelased kaotanud vähemalt 30% oma esialgsest grupeeringust. Mõnede lääne standartide jaoks tähendab see, et üksus ei ole enam võimeline täitma ülesannet. Muidugi tõmbasid venelased juba varem juurde reserve, kuid mobilisatsiooni väljakuulutamine tähendas, et VF juhtkond sai aru, et allesjäänud meeste hulgaga ei ole neil ratsionaalselt edu võimalusi. Me ei tea täpselt, kui suur on VF mobiliseeritute hulk. Võtame eelduseks avalikult välja käidud 300 000, ehkki number võib olla ka suurem.

Selle kasutamise võib jagada kolmeks:

1) Esimene 100 000 läksid kaotuste koheseks kompenseerimiseks ja see avaldas ka mõju. Rinne stabiliseerus.

2) Jätame konservatiivse hinnangu huvides ka teise 100 000 eksisteeriva grupeeringu täiendamiseks. Vene poolelt tulnud teadete kohaselt on neil raskusi mobiliseeritute majutamisega, kuna täienduseks saadetud mehi on tulnud ülekattega, mistõttu üksuste eelnevast majutusest ei piisa. Makijevka ühiselamu HIMARSI juhtum on näide just sellest, et tavalisest hajutatud majutusest enam ei piisanud ja mehi majutati viisil, mis ei olnud ”mõistlik”.

3) Sellisel juhul on rindele tekkimas/tekkinud ikkagi 100 000 meest rohkem, kui oli 24.veebruaril 2022. Kutsume seda ründegrupeeringuks.

Ukraina analüüsi peamine küsimus ongi see, kuidas VF kavatseb kasutada seda lisajõudu?

AJAFAKTOR – Saades aru, et lähima 6 kuu perspektiivis jõuab Ukrainale tõenäoliselt märkimisväärsel hulgal Lääne sõjalist abi, aga VF poolele sarnast tulejõu kasvu ei ole oodata, oleks VF poolelt ratsionaalne alustada oma pealetungi enne, kui Lääne kohale jõuab. See tähendab sisuliselt kohe.

Ka konservatiivsemal hinnangul on 3 kuud olnud piisav aeg, et mingil määral välja õpetada mobiliseeritavate paremaid üksusi. On väga tõenäoline, et ründegrupeering sisaldab oluliselt parema kvaliteediga üksusi, kui esialgne mõttetu kahuriliha. Tegemist ei ole kindlasti eliitüksustega, aga ikkagi keskmiselt väljaõpetatud vene muzhikiga.

RÜNNAKUSUUND

See ei ole üheselt ennustatav. Eelkõige tuleb arvestada, et VF maavägede lahingmäärustikku on sisse kirjutatud pettemanöövrite kontseptsioon. Sõja alguses teostati strateegilisel tasandil petteoperatsioon, kus kogu sõjale eelneva aasta jooksul organiseeriti provokatsioone Donetski oblastis ja infooperatsioonides anti aimu, et VF peamine eesmärk on pooleldi hõivatud oblastite terviklik vallutamine. Ukraina tõe poolest arvestas sellega tõsiselt ja suurim vägede kontsentratsioon oli justnimelt Luganski ja Donetski oblastites. Aga just Ukraina vägede hõreduse tõttu oli VF edasiliikumine Harkivi, Hersoni või Sumi oblastites esialgu väga kiire.

Seega, ratsionaalne oleks, kui VF ei üritaks taas kõikides suundades korraga rünnata, aga vähemalt kaks eraldi rünnakusuunda on siiski tõenäolised nii, et üks neist on tegelikult pettemanööver. Seega ei saa ka välistada, et praegune trall BAHMUTI ümber on pettemanööver eesmärgiga siduda seal Ukraina reserve.

UKRAINA REAKTSIOON

Ka UKR on kandnud suuri kaotusi. Detsembrist alates on räägitud Ukraina mobilisatsiooni uuest lainest. Osalt näib see vastase infooperatsioonina, mis peaks külvama sõjahirmu ja tüdimust, kuid teisalt on ukraina vajadused oma kaotuste kompenseerimiseks väga loogilised. Ma tean vähemalt kahte pataljoni ja sellest suuremat üksust, kus sõja algusega võrreldes on vahetunud 50% isikkooseisust. Mitte kõik ei ole langenud surnutena, kuid ka haavata saamine tähendab eemaldumist lahinguväljalt. Päris kindlasti räägime kümnetest tuhandetest langenutest.

Laskemoona puudus

Tean ka üksust, kus tankid seisid terve päeva, sest neile ei olnud laskemoona. Ühes kohas tulid sõdurid humanitaarabi jagajate juurde ja palusid tagalast tuua laskemoona, sest see oli otsa saamas.

HINNANG

On tõenäoline, et VF alustab lähima kuu aja jooksul suuremat pealetungi vähemalt kahel suunal. Arvestades koondatud ressursse ja lääne abi aeglust, võib VF saavutada teatud rindelõikudes ka olulist edu. Mul on siiski raske uskuda, et see võimalik edu kasvaks üle strateegiliseks murdepunktiks VF kasuks. Pigem on võimalik, et VF kulutab selle pealetungi käigus oma viimased töötavad reservid, mis võimaldab Ukrainal omakorda asuda vastupealetungile kevadel. Oluline on siiski arusaamine, et Ukraina vägede kiire võit sõjatandril ei ole samuti tõenäoline. Väga tõenäoline on, et vene pealetung kulutab kõvasti ka Ukraina vägesid.

Veel enne kevadlindude naasmist tulevad väga rasked lahingud ja iga uuesti äratanud linn tekitab pöörast masendust. Aga ukrainlased ei jäta. Ja meie võitleme koos nendega.

(Järgmine postitus sisaldab mõned taktikalised tähelepanekud)