Õppepäev 22. mai 2022

Üks nädalavahetus taas arukalt kasutatud, et olla valmis. Toompea malevkonna maakaitsekompanii viis Plangus läbi õppepäeva ja samal ajal toimus ka Toompea malevkonna värske SOK-il lahingolukorra esmaabi kursus lahingpaari ja jao tasemel. Maakaitsekompanii autojuhid kontrollisid üle masinate valmiduse ja korrasoleku hetkeks, kui tuleks käsk masinatele.

Kõik võitlejad said värskendada oma teadmisi sidepidamisvahenditega ning sidepidamises oluliste protokolliliste ja turvalisuse küsimustes. Samuti, kuidas ja kuhu paigaldada sidekaablit, kuidas kasutada välitelefoni ja enim levinud käsiraadiosaatjaid, et neist maksimaalselt kasu oleks. Seda kõike erinevatel tasemetel, olgu siis rühma, jagude või lahingpaaridena.

Õppepäeva jooksul vaadati ka üle võitlejate lahing- ja turvavarustuse olemasolu ja korrasolek. Kuid kõige olulisem oli kohtumine R20 Rahega. Enamus on juba saanud tuttavaks Galil AR, M14, AK4 või AG 3 relvadega, nüüd siis oluline olla valmis kasutama Rahet, millel lisatud ka punatäppsihik. Kõik võitlejad said uue relvaga tutvuda, kuni lahti-kokku oskuseni.

Õppepäeva lõpetas kompanii ülema ülevaade, kes, kus, miks ja kuidas peab Toompea maakaitsekompanii olema valmis tegutsema päeval X.