Toompea lukku 2016

Rahuajal, tingimustes kus sisejulgeolek on destabiliseeritud ja korrakaitse jõud on seotud sündmustega mujal, tekib politseil kriitiline defitsiit täiendavate korrakaitse tagajate järele. Meie uus sisekaitsekompanii moodustatakse just selleks, et olukorras kus politseil lihtsalt ei jätku inimesi, suudaksime tagada turvalisust, töörahu ja toimepidevust riigi strateegilistele otsustajatele, nii Riigikogule kui ka valitsusele. Teisisõnu, et ei korduks 15. mai 1991 või veelgi hullemad stsenaariumid mille tunnistajateks me oleme viimastel aastatel meedia vahendusel olnud.15325252_373074773040516_8917814810182280038_o

2. detsembril oli esimene kord taasiseseisvunud Eestis, kui Toompea malevkond osales õppusel, et kaitsta Toompead (tegelikult tuleks arvestada ka 2007 aasta kriisi raames ad hoc kogunemist ja siis läbi viidud harjutust). Lisaks oli see malevkonna jaoks märgilise tähendusega, sest sisuliselt alustas sellest õppuse tuleristsetega reaalselt tegutsemist meie malevkonnas uus ja värskelt formeerumist alustanud sisekaitsekompanii.

Kas me tulime toime meile pandud ülesannetega? Jah, tagasiside põhjal lausa suurepäraselt. Enesest mõistetavalt esines meil viperusi ja veidi mööda planeerimist aga hea oli, et me suutsime tuvastada need puudused ise. Sisejulgeoleku õppuse kohta on see tegelikult suurepärane tulemus olukorras, kus enamus lahendusi tuli üksikvõitleja tasandil iseseisvalt ja käigupealt improviseerida. Selle eest sügav lugupidamine kõigile osalenuile, sest võimet kastist välja mõelda ja leida igale olukorrale õige lahendus ei ole kahjuks igaühel. Seega meie sisekaitsekompanii potensiaal on kõrge ja selle üle võime kõik uhkust tunda.

 

SKK KÜ

Raine Eenma