228. kergejalaväekompanii taastas suurõppusel HUNT kiirelt oma lahinguvõime

Autor: Neeme Brus

228. kergejalaväekompanii taastas suurõppusel kiirelt oma lahinguvõime

13041217_256665384681456_4233296249503333234_o

22.-24. aprillil toimus Pakri poolsaarel Põhja Maakaitseringkonna ja Kaitseliidu Tallinna maleva suurõppus HUNT 2016 enam kui 1000 osalejaga KL Tallinna, Harju ja Rapla malevatest ning külalisüksustega Soomest, Lätist ja Leedust.

Meie 228. Kergjalaväekompanii osales suurõppusel Tallinna maleva baasil moodustatud pataljonisuuruse võitlusgrupi koosseisus. Meie ülesanne oli teostada rünnak objektile REAKTOR, mida kaitsesid Harju ja Rapla malevate allüksused. Meie KOMP vastutusalas olid kaitsele asunud hinnanguliselt kuni kolme rühma suurused vastaste jõud kaitseks ettevalmistatud positsioonidel. Lähtudes kõrgema ülema käsust asus 228. KeJvKo tegevusse lähtejoone ületamisega esimese päeva hommikul kell 10 ning jõudis raskete lahingute tulemusena õhtul kella 19-ks objekti REAKTOR vahetusse lähedusse. Seejärel jätkusid operatsioonid objekti perimeetri kontrolli alla võtmiseks. Kompaniile kõrgema ülema poolt püstitatud taktikalised ülesanded said täidetud. Meie kompanii ülema kpt. Jaanus Peet’i sõnul andis lahingute alguses tunda mõningane roostes olek elementaarsete jalaväe taktikaliste elementide osas nagu näiteks liikumisviisid, käskluste dubleerimine, käemärgid jne. Need tulid aga tegevuse käigus kiiresti meelde ja kompanii rühmad näitasid rünnakul üles mobiilsust ning head koostöövõimet. „Vaatamata maastiku ja stsenaariumi olulistele piirangutele suudeti ülesannete täitmisele läheneda loominguliselt“, tõdes kpt Peet. „Eriti tahan kiita jao- ja rühmaülemate omavahelise koostöö head taset nagu näiteks neljandas rühmas. Hea soorituse tegi ka meie kompaniiga alles esimest õppust kaasa teinud tankitõrjerühm. Kuna head hunti toidavad jalad, siis rakendagem HUNT 2016 kogemusi juba järgmisel suurõppusel PÕHJAKONN sel sügisel“, lisas 228 KjvK ülem kapten Jaanus Peet ja soovis kõigile võitlejatele jõudu.