Ära küsi, mida Kaitseliit saab teha sinu jaoks! Mõtle, mida sina saad teha Kaitseliidu jaoks!

Jan Lukk Pealik Lukk rõhutas oma Toompea malevkonna 90. aastapäevale pühendatud kõnes järgmist:

Me elame kiiresti muutuvas maailmas. Aeg ja ruum muudavad ka meid ja kogu Toompea malevkonda, muutuvad ülesanded, muutuvad inimesed. Kiiresti muutuvas maailmas ei tohi me aga unustada oma minevikku, sest ilma minevikuta puudub tulevik. Me ei tohi unustada, miks loodi 1918. aastal Vabadussõja kõige raskematel hetkedel Kaitseliit, miks asutati 1924. aastal, reageeringuna NSV Liidu poolt mahitatud kommunistlikule riigipöördekatsele Kaitseliidu Toompea malevkond. Mäletada ja meeles pidada tuleb ka inimesi, kes on andnud oma panuse Toompea malevkonna loomisel, taasloomisel, arendamisel, juhtimisel ja aktiivsena hoidmisel.

Kaitseliit on vabatahtlik sõjaväeline organisatsioon, mis on loodud selleks, et koondada inimesi, kes armastavad oma kodumaad ja kellel on soov seda kaitsta, olgu siis relvaga või mingil muul jõukohasel viisil. Meie kaitsevõimes kahtlejatele lubage meelde tuletada, et Toompea malevkonna mõõgal olev moto „Üks süda, üks hing“ pandi kirja veidi enam kui 800 aastat tagasi, mil meie esivanemad üksmeelselt otsustasid vastu hakata ülekaalukale ning kaugelt parema relvastuse ja väljaõppega vaenlasele. Tookord ligi 20 aastat kestnud võitlus küll kaotati, kuid niisama üksmeelselt ja niisama ülekaaluka vaenlase vastu astusid meie vanaisad ja vanavanaisad 1918. aastal ja selle tulemusena sündis iseseisev Eesti Vabariik. Need on tõsiasjad, mis näitavad, kui oluline on rahva üksmeel ja kaitsetahe.
Ometi ei tohi täna, kus me iga päev näeme, kuidas ukraina rahvas sõdib ülekaaluka agressori vastu oma vabaduse eest, unustada, kui oluline on, et meie, vabatahtlikud, panustaksime üha enam ja enam sõjalisse väljaõppesse. Ainult hea väljaõppega sõdur suudab kaitsta Eesti riiki, olenemata sellest, kui suure ja vägeva vastasega on tegemist.

Lubage mul veel kord meelde tuletada – kodumaa kaitsmine on vabatahtlikult võetud kohustus. Ära küsi, mida Kaitseliit saab teha sinu jaoks! Mõtle, mida sina saad teha Kaitseliidu jaoks! Kui sul on mõtteid, siis jaga neid julgelt, ole aktiivne, teavita oma tegemistest malevkonna juhte, et saaksime koos leida sulle parima ja sobivaima viisi meie kaitsevõimesse panustamiseks.

Nii nagu igasugune organisatsioon, on ka meie malevkond just nii tugev, kui tugev on tema kõige nõrgem lüli. Seetõttu tahan eriliselt rõhutada tagala olulisust. Kui Vabadussõjas etendas Eesti sõjaväe edukas toimimises erilist rolli just väga hästi toimiv tagala, siis niisama tähtis on see ka praegu ja jääb selleks ka tulevikus. Tahan tänada kõiki, kes on panustanud nii oma aega kui ka materiaalseid vahendeid malevkonna paremaks muutmisel. Tänan eriliselt malevkonna liikmete lähedasi, kes on võimaldanud väärtusliku pere ja ühise aja arvelt meie malevkonna liikmetel panustada Eesti riigi kaitsesse.