Kaitseliidu ülema Benno Leesiku ärasaatmine

Seoses kurva sündmusega, kus lahkus meie seast Kaitseliidu ülem, on vajalik ülem vääriliselt mulda sängitada. Vastavalt mjr Muld´i korraldusele on määratud matust korraldav toimkond ning matust korraldavaks pealikuks on määratud mjr Klettenberg.

Vastavalt kodukorrale on iga maleva kohustus tulla välja maleva lipuga ja ühe rühma kaitseliitlastega. Mjr Klettenberg määras malevast rühma koostajaks srs Araste. Rühm peab olema korrektses vormis 30 kaitseliitlast + lipu toimkond. Kuna tegemist on malevat esindava üksusega, siis komplekteerime nooremad kaitseliitlased. Kohustati allüksusi eraldama oma isikoosseisu esindusrühma järgmiselt: Toompea mlk vähemalt 3 meest (parem kui saaks rohkem).

Lisaks vajatakse kolme maleva reservohvitserist vabatahtlikku maleva lipu toimkonda ning vabatahtlikke maleva reservohvitsere major Leesiku aumärkide kandjaks matuse rongkäigus.

Aumärkide ja liputoimkondade vormiriietus pidulik igapäevane tavavorm. Maleva esindusrühmas osalevate kaitseliitlaste vormiriietus välivorm, suvine välivormi müts, välivormi jope ilma karvase kraeta (kui ilm lubab). Relvad ilma rakmeteta, vöörihm.

Matus toimub Kaarli kirikus 02.04.06 kell 14.00, tegevused algavad juba kell 12.30. Muldasängitamine sõjaväelaste kalmistule.
Nimed saata srs Arastele taavo.araste@mail.ee, 56619401. Tähtaeg kolmapäeva lõuna kell 13.00.

Araste planeerib ühe riviharjutuse.
Palun võimalusel kaasa aidata. Oli mjr Leesik siiski KL-i ülem ja tema väärikas ärasaatmine ja maamulda sängitamine meie kõigi kohus.
Kui võtate ühendust otse kas mjr Klettenbergi või srs Arastega, saatke ka mulle infot.

Heiki Arike
kapten
Toompea malevkonna pealik