Toompea malevkonna roheline kompanii puhastas Keilat terroristidest

    5.mai, Keila – Täna harjutas Toompea malevkonna roheline kompanii õppusel Siil linnalahingute taktikat. Kompanii ülesandeks oli puhastada Keila konkreetne linnaosa sinna imbunud erariietes terroristidest. Rohelise kompanii ülema asetäitja Mihkel Tiku sõnul rajati kompanii baas Keila linna piirile Olerexi tankla juurde, kus algas lähedalolevate elurajoonide ning tänavate süsteemne läbikammimine. Vastaseks olid väikeste gruppidena liikuvad ja tihti asukohta vahetavad lahingpaarid. Vastase võitlejad olid küll tähistatud kollaste lintidega ja varustatud professionaalse sõjapidamise tehnikaga, aga samas tegutsesid nad erariides. See oli mittekonventsionaalne sõjapidamine kõige otsesemas mõttes.  „Meie operatsioonid toimusid ligikaudu kuuel ruutkilomeetril ning kestsid kokku neli tundi. Avastatud terroristid avaldasid lühikest vastutuld ning taandusid seejärel linna teistesse piirkondadesse. Kompaniil linnalahingutes inimkaotusi polnud,“ kinnitas Tikk. Õppuste ajal külastas kompanii baasi Kaitseväe juhataja kindral […]

Andres Sang: Kaitseministeeriumi ründajad tõrjuti

4.mai, Toompea – Toompea malevkonna kollase kompanii ülesanne tänasel õppusel Siil oli tagada Kaitseministeeriumi julgestus. Lühiülevaadet antud ülesande täitmisest ja Kaitseministeeriumi ümber toimunust võib näha Kati Rohtla pildistatud galeriist SIIT. Selle kohta, kuidas kulges äkkrünnaku tõrjumine Kaitseministeeriumi sees, küsisime esmase kommentaari ministeeriumi kaitseliitlaste rühma pealik Andres Sangalt. Täna pärastlõunal õnnestus  ministeeriumi ründajatel murda läbi esmasest kaitseliitlastega mehitatud julgestuskontrollist. Seepeale asus koheselt tegutsema ministeeriumi kaitseliitlaste rühm, kelle ülesanne on äkksissetungijad peatada ning lokaliseerida kuni abijõudude saabumiseni. „Abijõud nii majast seest kui väljast kutsusid esimese kaitseliini valvurid. Meie täiendav majasisene rühm liikus sissetungijatele vastu. Seejärel toimus 5-6-liikmelise sissetungijate grupiga umbes veerandtunnine äge tulevahetus ministeeriumi treppidel ja koridorides. Selleks hetkeks, kui kohale jõudsid abijõud, olid sissetungijad lokaliseeritud ja blokeeritud. Sealt edasi oli meie […]

Toompea malevkonna formeerumine Siiliks kulges edukalt

4. mai, Toompea – Täna hommikul toimus Kaitseliidu Toompea malevkonna formeerimine suurõppusteks Siil. Malevkonna roheline kompanii kogunes Plangu tagalakeskuses ning kollane kompanii Kaitseliidu peastaabi kõrval. Toompea malevkonna pealik Ilmar Raagi sõnul kulges formeerumine edukalt. „Esialgsete andmete kohaselt  on enda kohaletulekus teada andnute protsent üle 85. Täpsed formeerinute arvud selguvad tänase päeva jooksul,“ ütles Raag. Esmakordselt sõitis Toompea malevkonna rohelises kompaniis õppustele 2 kompanii enda meeste poolt remonditud BTR-i. Esmakordselt on väljas ka tankitõrjerühm. Kollasel ehk sisekaitse kompaniil on väljas 2 rühma. Fotode autor: Kati Rohtla Vaata fotosid malevkonna formeerumisest SIIT.

Tallinna Mustpeade vennaskond annetas Toompea lahingkompaniile lipu

Autor: Ilmar Raag Tallinna Mustpeade vennaskond annetas Toompea lahingkompaniile lipu Pühapäeval, 14. mail valitses Kaitseliidu Tallinna maleva tagalaalal Plangu tänaval ideaalne ilm Kevadtormile minekuks. Tõesti, mida paremat võiks teha ühel kevadisel pühapäeval, kui päike on lõpuks ometi paistma hakanud? Kui Kaitseliidu ülem, kindralmajor Meelis Kiili jalutasid koos Tallinna malevapealiku Toomas Väliga sehkendavate ja lebotavate kaitseliitlaste vahel, pidid nad tõdema, et eemalt vaadates ei ole võimalik enam vahet teha professionaalse kaitseväelase ja kaitseliitlase vahel. Varustust näib nüüd kõigile jaguvat viisil, et mõne mehe suurimaks probleemiks on see, et tal ei ole enam lahingvestil ruumi veel ühe lisatasku kinnitamiseks. Kui mõned ülemused välja arvata, kes on alati närvilised, siis suhtusid kompaniid õppusele minekusse loominguliselt. Akadeemilises malevkonnas otsustati võitlejate koheseks motivatsiooni tõstmiseks proovida […]

Toompea jalaväelased Saksamaal

Autor: ltn Kaido Mägi 23-26.02.2017 viibis KL Tallinna maleva Toompea kergejalaväe kompanii 1. rühma 1. jagu Saksamaa Liitvabariigis, Schleswig – Holsteini liidumaal eesmärgiga osaleda Hohenlockstedtis mälestustseremoonial, mis oli pühendatud Soome jäägrite üksuse loomisele aastal 1915 (102 aastat tagasi), millest sai Soome armee alguse. Delegatsiooni juhina osales major Andres Rekker Kaitseväe peastaabist ja kompanii esindajana leitnant Kaido Mägi, kes asendas viimasel hetkel haigestunud 1. jao võitlejat. Lisaks mäestustseremoonia auvalvele, osales delegatsioon lasketreenigul ja -võistlusel, eesmärgiga saavutada tulemus, mis vastaks Saksa relvajõudude täpsuslaskuri aumärgile(Shützenschnur). Et sellist aumärki välja teenida, peab Saksa armee sõdur näitama häid tulemusi kolmest relvast laskmisel – püstolist, automaadist ja kuulipildujast või tankitõrjerelvast (Saksa armee kasutab Heckler-Koch P8 püstolit, G36 automaati, MG3 kuulipildujat ja Panzerfaust 3 tankitõrjerelva). Näitasime tulemusi […]