Toompea LSEK

28.-29. jaanuaril toimus Kaitseliidu Toompea malevkonna laskursanitari erialakursuse 3. etapp. Etapi sisuks oli inimese taaselustamine ja taktikaline lahingkannatanu käsitlus.

Kursuse lõpuks omandavad õppurid erialased teadmised esmaabist ja lahingkannatanu käsitlusest, olles suutelised laskursanitaridena vajadusel parameedikut abistama.

Fotod: Helen Kahur