Toompea meedikud Tartus Sõja – ja katastroofimeditsiinikonverentsil.

Tartus toimus 01.12 – 02.12 Eesti Rahva Muuseumis 15. rahvusvaheline sõja – ja katastroofimeditsiini konverents⚕️, mis sellel korral toimus koostöös Ameerika Euroopa meditsiini väejuhatusega. Seekordne konverents keskendus sõja – ja katastroofimeditsiini💉 alase väljaõppe, simulatsioonide, õppuste, traumahaigete käsitluse, kliiniliste juhtude, juhtimise teooriate ja meeskonna treeningute teemadele.

Konverentsi raames toimunud STOP the BLEED töötoast ning taktikalise lahingkannatanu käsitluse simulatsioonidest võtsid osa ka Kaitseliidu Toompea malevkonna meedikud.

Iga aastast sõja- ja katastroofimeditsiini konverentsi korraldab Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus (SKMK), mis tegeleb Eestis sõja- ja katastroofimeditsiinialase teadus- ja arendustegevusega. Samuti viib SKMK läbi sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet kaitseväelastele, meditsiiniüliõpilastele ning teistele koostööpartneritele Eestist ja välismaalt.

Fotod: Kaitseväe Akadeemia