Tallinna maleva aastapäev 2007

Lähenemas on järjekordne Tallinna maleva aastapäev.
koht: Lillepaviljon
aeg: 12. jaanuar 2007

Malevkonnad teevad eelregistreerimise,seega nimekirjad peavad olema reaalsed, et need malevlased ka tulevad kes on registreerunud, sest iga inimene makstakse kinni otseselt maleva rahaga.Kuna liikmemaksu tasumine on elementaarne, siis peab malevlase liikmemaks olema tasutud (peol osaleva kaaslase kohta, kes ei ole malevlane, see loomulikult ei käi) või malevkonna poolt vabastus liikmemaksust.

Toompea malevkonna kompanii allüksused esitavad oma nimed allüksuste ülematele, kes omakorda kompaniiülemale, ülejäänud allüksused e-postile: toommalevkond@kaitseliit.ee

Ürituse kava ja täpsustused Tallinna maleva kodulehel

Fotod möödunud peost.