Karl Johannes Terras

Karla Terras

Karl Johannes Terras, Kaitseliidu Toompea malevkonna pealik 1. augustist 1926 kuni Kaitseliidu likvideerimiseni 1940. aasta juunis, nooremleitnant.

Karl Johannes Terras sündis 9. septembril 1890. Lõpetanud 1916. aastal Peterburi ülikooli õigusteaduskonna, astus ta vabatahtlikuna 6. tagavara sapööride pataljoni ja omandas 1917. aastal Mihhailovi kahurväekoolis lipniku auastme. Vabadussõja ajal korraldas K. Terras Kaitseliidu moodustamist Virumaal, teenis suurtükiväepolgus ja ringkonnakohtus ning määrati 1919. aastal sõjaministeeriumi juriskonsultiks ja kodifikatsiooniosakonna ülemaks. 1920 sai K. Terras Vabariigi Valitsuse asjadevalitsejaks ja nimetati 1921. aastal riigisekretäriks. Sellel ametikohal töötas ta kuni 1. septembrini 1940, olles enne Nõukogude okupatsiooni kõige kauem oma ametikohal püsinud kõrgem riigiametnik. K. Terras oli ka Kaitseliidu Tallinna Maleva pealiku abi, Riigitrükikoja Nõukogu esimees, Eesti Spordi Keskliidu esimees, Eesti Vabariigi Riiginõukogu ja Eesti Olümpiakomitee liige.

Karl Terras arreteeriti 7. jaanuaril 1941 ja hukati Kirovi oblastis Vjatka vangilaagris 25. veebruaril 1942. aastal.