TOOMPEA SOK on alanud!

Eelmisel nädalavahetusel algas Tallinna Malevas Toompea malevkonna sõdurioskuste kursus ehk Toompea SOK 2023 , mis on neljas Toompea malevkonna poolt korraldatud SOK Kaitseliidus. Kursuse õppekava loob eelduse kursuslase teenimiseks Kaitseliidus sõjaaja ametikohal ning osalemiseks järgnevatel väljaõppetsükli kursustel. Esimese nädalavahetuse jooksul tutvusid kursusel osalevad kaitseliitlased üksikvõitleja varustusega, õppisid edukalt rajama telklaagrit ning tegid Toompea malevkonna ja Kaitseväe Akadeemia instruktorite käe all oma esimesed sammud relvaõppes. Edu Toompea SOK-i kursantidele!

Toompea LSEK – Veri ja lumi

10.-12. veebruaril toimus järjekordne Toompea laskursanitari erialakursuse etapp. Loe, mida arvasid sellest kursuse osalejad. “Sel korral harjutasime Kaitseväe Akadeemia instruktorite käe all taas lahingkannatanu käsitluse faase (abi tule all, taktikaline esmaabi, abi evakuatsioonil). Kordasime üle teooria ning tegime maastikul drille, lisades iga korraga veidi keerukust. Erinevalt varasemast olid seekord kasutada ka paukmoon ja suitsugranaadid, rohkem oli rõhku õigel taktikal, raskemad olukorrad olid viidud võimalikult lähedale päris elule. Harjutasime veidi ka eelseisvaks eksamiks ning tõdesime, et selle läbimiseks on veel üksjagu tööd teha. Mulle meeldis, et õppus liikus täpselt parajas tempos lihtsamalt keerulisemale ning igas punktis sai põhjalikku tagasisidet. Ülesanded olid keerulised, aga mitte üle jõu käivad ning sellises keskkonnas õpibki kõige paremini. Käsi sai kindlamaks ja mõte selgemaks.” kaitseliitlane R. […]

Tartu rahu aastapäev

𝐓𝐚̈𝐧𝐚 𝐦𝐨̈𝐨̈𝐝𝐮𝐛 𝟏𝟎𝟑 𝐚𝐚𝐬𝐭𝐚𝐭 𝐓𝐚𝐫𝐭𝐮 𝐫𝐚𝐡𝐮𝐥𝐞𝐩𝐢𝐧𝐠𝐮 𝐬𝐨̃𝐥𝐦𝐢𝐦𝐢𝐬𝐞𝐬𝐭. Tartu rahulepingu sõlmimisega lõppes sõjategevus ja riigid tunnustasid vastastikku üksteise suveräänsust de jure. Tartu rahu oli esimeseks suureks saavutuseks noore Eesti riigi diplomaatias ja see avas tee Eesti rahvusvaheliseks tunnustamiseks. Tallinna Malev asetas Kaitseliidu poolt pärja Tondi Sõjakooli memoriaalile ja süütasime küünlad Ilusat Tartu rahulepingu aastapäeva! Elagu Eesti! Fotod: Kaitseliit ja Kristiine Linnaosa

Toompea LSEK

28.-29. jaanuaril toimus Kaitseliidu Toompea malevkonna laskursanitari erialakursuse 3. etapp. Etapi sisuks oli inimese taaselustamine ja taktikaline lahingkannatanu käsitlus. Kursuse lõpuks omandavad õppurid erialased teadmised esmaabist ja lahingkannatanu käsitlusest, olles suutelised laskursanitaridena vajadusel parameedikut abistama. Fotod: Helen Kahur

Esimene riigikaitselaager 2023

Tallinna malevas toimus 17-19.01 selle aasta esimene riigikaitselaager. Riigikaitselaagris osalesid Tallinna Ehituskooli ja Kopli Ametikooli õpilased. Riigikaitselaagri viisid läbi Toompea malevkonna instruktorid ja Kaitseväe ajateenijad. Vaata pilte https://client.stills.ee/AkvWuwC59hsXa Fotod: Silver Jaanson