Jan Lukk

Jan Lukk

Jan Lukk, Kaitseliidu Toompea malevkonna pealik 3. juulist 2013 kuni detsember 2017, leitnant.

Jan Lukk on sündinud 2. juulil 1978. Aastail 1998−99 läbis ta ajateenistuse Õhutõrjedivisjonis, lõpetades teenistuse kahurimeeskonna ülema ja rühmavanema kohusetäitjana. 1999. aastal alustas ta õpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Alates 2000. aastast on J. Lukk olnud aktiivselt tegev Kaitseliidu Tallinna Maleva Toompea malevkonnas instruktori ja väljaõppepealikuna. 2002. aastal lõpetas ta Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse rühmaülema kursused ning 2007–08 Kaitseliidu kooli kompaniiülema kursused. Ta on teeninud Kaitseväe reservõppekogunemistel õhutõrjepatarei patareiülema abina ning õhutõrjepataljoni staabiohvitserina.