Toompea malevkonna roheline kompanii puhastas Keilat terroristidest

    5.mai, Keila – Täna harjutas Toompea malevkonna roheline kompanii õppusel Siil linnalahingute taktikat. Kompanii ülesandeks oli puhastada Keila konkreetne linnaosa sinna imbunud erariietes terroristidest. Rohelise kompanii ülema asetäitja Mihkel Tiku sõnul rajati kompanii baas Keila linna piirile Olerexi tankla juurde, kus algas lähedalolevate elurajoonide ning tänavate süsteemne läbikammimine. Vastaseks olid väikeste gruppidena liikuvad ja tihti asukohta vahetavad lahingpaarid. Vastase võitlejad olid küll tähistatud kollaste lintidega ja varustatud professionaalse sõjapidamise tehnikaga, aga samas tegutsesid nad erariides. See oli mittekonventsionaalne sõjapidamine kõige otsesemas mõttes.  „Meie operatsioonid toimusid ligikaudu kuuel ruutkilomeetril ning kestsid kokku neli tundi. Avastatud terroristid avaldasid lühikest vastutuld ning taandusid seejärel linna teistesse piirkondadesse. Kompaniil linnalahingutes inimkaotusi polnud,“ kinnitas Tikk. Õppuste ajal külastas kompanii baasi Kaitseväe juhataja kindral […]

Andres Sang: Kaitseministeeriumi ründajad tõrjuti

4.mai, Toompea – Toompea malevkonna kollase kompanii ülesanne tänasel õppusel Siil oli tagada Kaitseministeeriumi julgestus. Lühiülevaadet antud ülesande täitmisest ja Kaitseministeeriumi ümber toimunust võib näha Kati Rohtla pildistatud galeriist SIIT. Selle kohta, kuidas kulges äkkrünnaku tõrjumine Kaitseministeeriumi sees, küsisime esmase kommentaari ministeeriumi kaitseliitlaste rühma pealik Andres Sangalt. Täna pärastlõunal õnnestus  ministeeriumi ründajatel murda läbi esmasest kaitseliitlastega mehitatud julgestuskontrollist. Seepeale asus koheselt tegutsema ministeeriumi kaitseliitlaste rühm, kelle ülesanne on äkksissetungijad peatada ning lokaliseerida kuni abijõudude saabumiseni. „Abijõud nii majast seest kui väljast kutsusid esimese kaitseliini valvurid. Meie täiendav majasisene rühm liikus sissetungijatele vastu. Seejärel toimus 5-6-liikmelise sissetungijate grupiga umbes veerandtunnine äge tulevahetus ministeeriumi treppidel ja koridorides. Selleks hetkeks, kui kohale jõudsid abijõud, olid sissetungijad lokaliseeritud ja blokeeritud. Sealt edasi oli meie […]

Toompea malevkonna formeerumine Siiliks kulges edukalt

4. mai, Toompea – Täna hommikul toimus Kaitseliidu Toompea malevkonna formeerimine suurõppusteks Siil. Malevkonna roheline kompanii kogunes Plangu tagalakeskuses ning kollane kompanii Kaitseliidu peastaabi kõrval. Toompea malevkonna pealik Ilmar Raagi sõnul kulges formeerumine edukalt. „Esialgsete andmete kohaselt  on enda kohaletulekus teada andnute protsent üle 85. Täpsed formeerinute arvud selguvad tänase päeva jooksul,“ ütles Raag. Esmakordselt sõitis Toompea malevkonna rohelises kompaniis õppustele 2 kompanii enda meeste poolt remonditud BTR-i. Esmakordselt on väljas ka tankitõrjerühm. Kollasel ehk sisekaitse kompaniil on väljas 2 rühma. Fotode autor: Kati Rohtla Vaata fotosid malevkonna formeerumisest SIIT.

SIIL ALGAS

Läbi aegade suurim õppus Siil 2018 algab 2. mail ja kestab 14. maini. Siil hõlmab kogu Eestit, kuid suuremad õppelahingud peetakse Lõuna ja Kagu-Eestis. Kandev roll on seekord Kaitseliidul. Õppusel on plaanitud osalema vähemalt 15 000 kaitseväelast, kaitseliitlast, ajateenijat, reservväelast, naiskodukaitsjat ja liitlasvägede sõdurit. Toompea malevkonna jaoks on selle Siili raskuspunkt 4.-7. maini, mil toimuvad koostöös PPA-ga harjutused Põhja-Eestis. Politsei- ja piirivalveameti poolne Siili üldjuht Marti Magnus ütles, et PPA läheb 4. mail üle kriisiaegsele juhtimisstruktuurile. Õppus annabki ülevaate, kuidas saab Kaitseliit PPAle toeks olla. Toompea malevkond annab õppustelt jooksvat ülevaadet meie naiste ja meeste tegemistest.  SUUREM PILT Õppuse stsenaariumi koostas Norras Stavangeris asuv NATO Ühendsõjapidamiskeskus (Joint Warfare Centre). Selle kohaselt on Siili ajal Eesti peamiseks oponendiks riik nimega Murinus, mis […]

SIIL algab nädala pärast

Suurõppus SIIL 2018 algab napi nädala pärast. Meie üksustel on selle õppuste raames erinevad ülesanded, aga kõige suurem ja ühine on õppusele väljatulek. Tegelikult on öeldud ka seda, et SIIL-i ajal tuleb üksteisele otsa vaadata ja kui vaja, siis otsustada ka seda, kas tegelikult jõutakse panustada Kaitseliidu tegemistesse.  Milles on probleem? Eelkõige selles, et kui reaalse kriisi korral on vaja Kaitseliitu kasutada, siis on vaja väga selgelt eristada neid võitlejaid, kes on kokku harjutanud ja neid, kellel on vaid hea tahe. Kui täna on meil paberi peal päris suured numbrid liikmelisuse kohta, siis nüüdsel õppusel saame endale ka pildi sellest, kuipaljud tegelikult välja tulevad. Ja see võib halvemal juhul tähendada ka seda, et mõne inimesega tuleb sõbralikult lahku minna. Usun, […]