Võidupüha ja marssimise iidne kunst

Ilmar Raag   Inimese vajadus sümbolite järele on tähelepanuväärne. Lahing Võnnu all võideti juba 99 aastat tagasi, aga me marsime veel tänagi.  Mõte on muidugi pigem tänases päevas, sest Võidupüha paraad on kui aastast aastasse korduv usutunnistus, mis peab näitama, et meie vaim ei ole muutunud.  Ja samas ütlevad mõned semiootikud, et kui Sul on tarvis midagi väga rõhutada, siis on samas rituaalis ka vastupidine hirm. Ja seetõttu on see paraad lõpuks tähtsam, kui esialgu paistabki. Toompea malevkond ei oleks seekord pidanud üldsegi Võidupüha paraadist osa võtma. Ühel hetkel tuli aga palve rohkem kui käsk aidata Tallinna malevat. See on samuti sümboli küsimus. Tallinna malev on oluliselt suurem, kui ükski teine malev Eestis. „Meid on terve rügement,“ tavatseb maleva   […]

Toompea tänas sõpru PPA-s

Seoses läheneva Võidupühaga, otsustas Toompea malevkond tänada oma häid partnereid PPA-st. Teatavasti on meie “Kollane” kompanii sisekaitselise suunitlusega ja seetõttu on just viimasel poolel aastal toimunud ühteaegu nii kontseptuaalset tööd, kui ka reaalset politseiväljaõpet.  Miks see on oluline? Leitnant Ilmar Raag, Toompea malevkonna pealik ütles tänukirju üle andes: “Me teame, et reaalselt on Kaitseliidu reageerimine PPA toetuseks tunduvalt tõenäolisem, kui tegutsemine sõja ajal Kaitseväe all. Täna veel on kõik muud kriisid tõenäolisemad, kui kohene konventsionaalne sõda. Seetõttu peab Kaitseliit ja PPA üksteist järjest paremini mõistma.” Sellise koostöö näiteks ongi hea klapp, mis on tekkinud Armin Saaritsa ja Urmas Krulliga. Politseileitnant Armin Saarits on PPA arendusosakonna valmisoleku ja reageerimise büroo politseivanemanalüütik ja politseileitnant Urmas Krull on PPA Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo kriisireguleerija. Nende […]

Toompea malevkonna laskelaager 2018

Kui möödunud aastal Kaitsevägi kinnitas uue laskeväljaõppe eeskirja, siis oli see kui revolutsioon ka meile. Juba ammu räägiti, et senised harjutused, kus kaitseliitlased lasevad jumalikus rahus aeglase pulsiga saja meetri pealt “täppi”, ei peegelda sugugi reaalset olukorda lahinguväljal. Seal on Sul pulss üleval, adrenaliin segab mõtlemist, Sa pead pidevalt positsioone vahetama, laskma erinevatest asenditest, salve vahetama, laskma erinevatelt distantsidelt jne. Mitmes mõttes tegeleb sellega ka praktical shooting,  aga jõustruktuuride proffid ütlevad, et praktikali laskjad on ikka veel liiga kaugel taktikalisest realismist. Seega tuleb meil laskeväljaõppele läheneda läbi taktikaliste olukordade lahendamise.  Test 3 on kindlasti vajalik esimene samm taktikalise laskmise teel, sest ta sisaldab uut baastaset. Toompea laskelaager 2018 Kloogal näitas, et me ei ole selleks veel päriselt valmis. Täisvarustuses laskmisel on […]

SIILi lõpulahingud

Pühapäeval toimus viimane lahing. Mitmes mõttes oli see puhas taktikaline harjutus, sest vastamisi läksid vaid kompaniid ja kõrgemalt poolt juhtimist enam ei toimunud. Samas ei saanud raisku lasta võimalust, harjutada koostööd terve kompanii koosseisus isegi kui lahingülesanne on suhteliselt piiratud ja algeline. Mulle isiklikult oli see väga õpetlik. Läksin meie luuregrupiga välja. Meie ülesandeks oli leida vastase miinipilduja rühm. See oli oluline, sest meil endil seekord mingit kaudtule võimekust ei olnud. Väikesed õppetunnid Esimene tähelepanek tuli varustuse sättimisest. Mind oli juba mõnda aega õpetatud, et üldiselt tasub endale külge panna nii vähe taskuid ja varustust kui võimalik. Nüüd aga avastasin esimest korda pärast Kaitseväe missiooni Kesk-Aafrikasse, et meil tuleb kaasa võtta siniseid õppegranaate ja suitsugranaate. See aga tähendab, et mul […]