Ajalugu

Toompea malevkonna ajaloo lühiülevaade

Toompea malevkonna moodustamisele asuti kohe peale 1924 a. 1 detsembri sündmusi. Riigiasutuste julgeoleku tagamise vajadusest tekkisid riigiametnikest koosnevad rühmad, kes võtsid oma ülesandeks relvastatud valvekordade korraldamise riigiasutustes, eriti aga Toompea lossis. Esimene 8 liikmeline relvastatud valverühm asus Toompea lossis valvekorda 4.-5. detsembril 1924. Veidi hiljem moodustati neist valverühmadest tolleaegse riigisekretäri K. Terrase ja kohtuministeeriumi nõuniku O. Tiefi algatusel Toompea malevkonna riviüksused.

Malevkonna taasloomisele asuti peale Eesti Vabariigi iseseisvumise taastamist.


Malevkonna lipu õnnistamine 1995. aastal Toompea lossis